Fase 1 – opstart

Formålet med den første fase er at planlægge jeres indsats for at forbedre jeres arbejdsmiljø.

Det er vigtigt, at I fra starten bliver enige om, hvad I vil opnå med jeres indsats og hvordan I vil organisere indsatsen på jeres arbejdsplads. En god planlægning giver jer de bedste muligheder for at jeres indsats fører til et bedre psykisk arbejdsmiljø.


Hør seniorforsker Johan Simonsen Abildgaard fortælle om fase 1


Udpeg styregruppe og arbejdsgrupper


Afklar rammer og mål for indsatsen

Styregruppens første opgave er at afklare rammer og mål for indsatsen. Tag udgangspunkt i følgende overvejelser:


Planlæg hele processen

Lav en oversigt over hele processen fra start til slut. Husk at inddrage erfaringer og læring fra tidligere, hvor I har arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

Lav deadlines for, hvornår I gerne vil igangsætte og afslutte de forskellige faser i processen:

Brugerflow fase 1

Involvér medarbejderne

Det er vigtigt, at både ledere og medarbejdere er involveret i indsatsen for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Et bredt samarbejde på arbejdspladsen vil bidrage til at skabe ejerskab til processen. Det kan være med til at forankre indsatsen blandt medarbejderne og til at skabe opbakning til indsatsen.

Ved at involvere medarbejderne kan I forbedre jeres chancer for at gennemføre effektive indsatser, der forbedrer det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads.


Find en form, der passer til jer

Det er vigtigt, at I organiserer jeres indsats på en måde, der passer til lige præcis jeres arbejdsplads.

Der kan være forskel på, hvordan man skal tilrettelægge indsatsen alt efter, om man arbejder på en lille eller en mellemstor virksomhed, og om man er en produktions- eller en servicevirksomhed. Byg videre på det, der fungerer hos jer, og tilpas indsatsen til jeres arbejdsgange og muligheder.


Fortsæt nu til fase 2 – kortlæg arbejdsmiljøet