Fase 3 – prioritering

I prioriteringsfasen skal I udvælge de emner, I skal arbejde med i den videre proces. Det kan I gøre på et prioriteringsmøde.

De emner, I prioriterer, skal danne grundlag for de handleplaner, som I senere skal udarbejde og føre ud i livet for at forbedre arbejdsmiljøet.


Hør seniorforsker Johan Simonsen Abildgaard fortælle om prioritering i fase 3


Planlæg prioriteringsmødet

Beslut, hvordan I vil arbejde med resultaterne fra undersøgelsen.


Afhold prioriteringsmødet

Når I mødes i arbejdsgruppen, er det vigtigt, at I får en grundig diskussion af arbejdsmiljøet og de resultater, som I har fået i tilbagemeldingsrapporten. Diskutér også de ting, I er uenige om.


Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere om hvad psykisk arbejdsmiljø er

Du kan også finde dialogværktøjer, der kan hjælpe jer med at få gang i dialogen om det psykiske arbejdsmiljø og som kan hjælpe jer med at prioritere de emner, I vil arbejde videre med.


Sørg for, at alle får at vide, hvad I besluttede på prioriteringsmødet

Det kan I enten gøre på et møde eller via mail, tavler og lignende.

Fortæl om jeres prioriterede indsatser:


Fortsæt nu til fase 4 – handleplaner