Fase 4 – handleplaner

I skal nu gang med at udarbejde handleplaner for de emner I har valgt at prioritere .

Det er en god idé at bruge tid på at lave gode handleplaner. Handleplanerne giver Jer en klar plan for, hvad I helt konkret skal gøre, hvem der skal gøre det og hvornår. I udvikler handleplanerne på et handleplansmøde.


Hør seniorforsker Thomas Clausen fortælle om handleplaner i fase 4


Afhold handleplansmødet


Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere om hvad psykisk arbejdsmiljø er

Du kan også finde dialogværktøjer, der kan hjælpe jer med at få gang i dialogen om det psykiske arbejdsmiljø og som kan hjælpe jer med at prioritere de emner, I vil arbejde videre med.


Hvordan kommer I i mål med jeres handleplaner?

Til sidst på mødet samler I op på jeres handleplan (handleplaner). I kan bruge disse dialogspørgsmål til at kvalitetssikre planen:


Sørg for, at alle medarbejdere får kendskab til jeres handleplaner

Gode råd


Fortsæt nu til fase 5 – implementering