Fase 5 – implementering

I skal nu til at implementere jeres handleplan(er) og omsætte idéerne til et bedre arbejdsmiljø.

Erfaringerne viser, at det især er i denne del af processen, at der er risiko for, at indsatserne går i stå. Det er derfor vigtigt, at I har et vedholdende fokus på implementeringen af Jeres handleplaner og at I løbende følger op på, hvordan det går. På den måde kan I lave justeringer undervejs, hvis det viser sig, at indsatsen er gået i stå eller at planen ikke helt virker som planlagt.


Hør seniorforsker Johan Simonsen Abildgaard fortæller om implementering og opfølgning i fase 5


Involvér medarbejderne

Involvér medarbejderne i processen. Orientér dem om:


Lav klare aftaler


Følg op på handleplanen og gør indsatserne synlige

Ved at følge disse tips, får I de bedste chancer for, at jeres handleplaner bliver omsat til faktiske forbedringer i arbejdsmiljøet.

Tjekliste


Fortsæt nu til fase 6 – evaluering