Fase 6 – evaluering

I denne fase skal I finde ud af, hvordan I håndterede de udfordringer I oplevede undervejs og hvordan I kan blive bedre til at gennemføre indsatser i fremtiden.

Sørg derfor for, at I tager jer god tid til denne sidste del af processen.


I nedenstående video fortæller seniorforsker Thomas Clausen om evaluering og læring i fase 6


Gennemfør en systematisk evaluering

En evaluering af jeres proces er vigtig for, at I kan få overblik over, om I har skabt de ændringer i arbejdsmiljøet som I ønskede.

Beslut, om styregruppen skal lave en samlet evaluering, eller om de enkelte arbejdsgrupper skal evaluere på de indsatser, de har gennemført i deres respektive afdelinger.

Evalueringen er vigtig for at I kan finde ud af om:


Lær af jeres erfaringer – bliv klogere til næste gang


Gør evalueringen synlig for alle på arbejdspladsen

Når I har evalueret jeres indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, er det vigtigt, at I sørger for, at alle medarbejdere bliver orienteret om resultatet. Hvis det bliver synligt, hvordan processen har ført til forbedringer i arbejdsmiljøet, vil der være større opbakning til fremtidige indsatser.


Brug erfaringerne næste gang I skal arbejde med jeres arbejdsmiljø

Større forandringer sker ikke med det samme. Forandringer i det psykiske arbejdsmiljø vil ske over tid og ofte fortsætte lang tid efter, at I har afsluttet indsatsen.

På et tidspunkt vil det være tid til en ny kortlægning af jeres psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Hvis I opdager nogle nye ting i arbejdsmiljøet, som I vil gøre noget ved, anbefaler NFA, at I igen tager en tur igennem processens seks faser – og at I selvfølgelig bruger de erfaringer, som I allerede har gjort jer.


Tilbage til de 6 faser – overblik