Nyt gratis værktøj til et bedre psykisk arbejdsmiljø

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet trivselspakke.dk. Værktøjet tager udgangspunkt i seks faser og en gratis spørgeskemaundersøgelse.

Tilmeld din arbejdsplads nu
Send en mail til trivselspakke@nfa.dk, så hjælper seniorforsker Thomas Clausen jer i gang!

Seniorforsker Thomas Clausen

Det psykiske arbejdsmiljø er vigtigt for medarbejdernes trivsel og arbejdspladsens effektivitet, men mange oplever, at de mangler den nødvendige viden og de rigtige værktøjer, når de vil arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.

Trivselspakke.dk er en gratis værktøjskasse, som ledere og medarbejdere på mindre og mellemstore virksomheder kan bruge til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. I værktøjskassen finder I viden om, hvad psykisk arbejdsmiljø er og konkrete råd og inspiration til, hvordan I kan arbejde med det på jeres arbejdsplads. Projektet er støtte af Velliv Foreningen.


Hør seniorforsker Thomas Clausen fortælle om de 6 faser


Sådan gør I

Når I arbejder med arbejdsmiljøet, vil arbejdet typisk gennemløbe seks faser. Hvis I går systematisk til værks, viser erfaringerne, at I kan nå langt.

DPQ hjulets 6 faser

Fase 1

I opstartsfasen lægger I fundamentet for indsatsen for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Her får I lagt en plan for indsatsen og sat mål for, hvad I gerne vil opnå.

Fase 2

I kortlægningsfasen danner I jer et overblik over arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads. I kortlægger jeres psykiske arbejdsmiljø ved hjælp af et spørgeskema, som NFA har udviklet.

Fase 3

I prioriteringsfasen skal I sammen prioritere de emner, som I ønsker at arbejde med. Det er jeres arbejdsmiljø, det drejer sig om, så det er vigtigt, at både ledere og medarbejderne er med til at beslutte, hvilke emner I skal arbejde videre med.

Fase 4

I handleplansfasen skal I udvikle handleplaner, der beskriver, hvordan I skal arbejde med de prioriterede emner. Handleplanerne skal være konkrete, så I ved præcis, hvad I skal gøre.

Fase 5

Når I har lavet handleplanerne, er det vigtigt, at I får sat planerne i værk på arbejdspladsen. Det gør I i implementeringsfasen. Medarbejderne spiller en vigtig rolle i implementeringen, og I skal huske at følge op på handleplanerne.

Fase 6

Og når I synes, at I er ved at være i mål, er I nået til evalueringsfasen . Her er det vigtigt, at I evaluerer og lærer af forløbet. På den måde kan I også med tiden blive bedre til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø og jeres trivsel på arbejdspladsen.

Kom i gang med Fase 1 – planlægning og opstart

Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Det psykiske arbejdsmiljø er forhold i jeres arbejde, der har betydning for, hvordan I kan løse jeres arbejdsopgaver, og hvordan I trives på jeres arbejdsplads.

Det psykiske arbejdsmiljø handler både om, hvordan man psykisk bliver påvirket af sit arbejde - fx. hvordan arbejdet er organiseret og om der er en stor arbejdsmængde, men det handler også om det fælles på arbejdspladsen og arbejdspladskulturen - om man fx. har en god relation til sin leder og sine kollegaer og om man oplever negativ adfærd som fx. mobning og chikane. Derfor taler man ofte om det psykosociale arbejdsmiljø, og det er vigtigt for alle uanset deres fag eller jobbeskrivelse.

Læs mere om psykisk arbejdsmiljø og lær om de 30 emner, vi måler i NFA’s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Her kan I også finde dialogværktøjer om de 30 emner, der kan hjælpe jer med at få gang i dialogen om jeres arbejdsmiljø.


En systematisk proces

Når I skal arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, kan I med fordel følge disse anbefalinger:

En fælles indsats

Ledelsen skal støtte op om indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet, og alle medarbejderne skal inddrages. På den måde sikrer I, at processen forankres på arbejdspladsen, og at alle tager ansvar.

Tilpasning

Alle arbejdspladser er forskellige, så det er altid nødvendigt at tilpasse indsatsen til de behov, vilkår og forudsætninger, som I har på netop jeres arbejdsplads.

Kommunikation

De medarbejdere, som ikke er med til at planlægge og gennemføre indsatsen skal løbende informeres om, hvordan processen skrider frem. Det sikrer engagement og bred opbakning til indsatsen på jeres arbejdsplads.