Spring over hovedmenu

Sundhedsmiljø - en tilgang til at styrke sundheden på arbejdspladsen

Sundhedsmiljø er et alternativ til traditionelle sundhedsfremme indsatser på arbejdspladsen. Dette er fordi sundhedsfremme indsatser på arbejdspladsen, ofte er et add-on til arbejdet og et ”tilbud & tilvalg”. Sundhedsmiljø bygger derudover ovenpå det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Dette er fordi det forebyggende arbejdsmiljøarbejde primært omhandler forebyggelse af sygdom ved at reducere risikofaktorer i arbejdsmiljøet, og ikke at fremme sundheden. Sundhedsmiljø bygger dermed oven på fundamentet fra det forebyggende arbejdsmiljøarbejde og danner et alternativ til traditionelle sundhedsfremme tiltag på arbejdspladsen. Sundhedsmiljø har dermed den ambitiøse målsætning at arbejdet skal organiseres og tilrettelægges, så det styrker sundheden til medarbejderne der udfører det

Forskningschef Andreas Holtermann

Andreas Holtermann - forskningschef NFA

"Ved at sætte fokus på at styrke sundheden i den måde arbejdet organiseres, tilrettelægges og udføres bliver sundhedsmiljø en mere bæredygtig tilgang sammenlignet med sundhedsfremmeindsatser på arbejdspladsen. Derfor vil vi arbejde for, at denne tankegang får fodfæste på mange arbejdspladser i flere brancher til gavn for sundheden, arbejdsmiljøet og produktiviteten på arbejdspladser i Danmark."Læs mere om Sundhedsmiljø

Akademisk medarbejder Ninna Maria
Guldager Wilstrup fortæller om Sundhedsmiljø


Aktuelt

 

To færre sygedage pr. pædagog: Københavns Kommune investerer 20 millioner i pædagogernes arbejdsmiljø

Legeøvelser er blevet pædagogernes fitness: Medarbejdere skal blive sundere og mindre syge af at gå på arbejde

En hjemmehjælper der sidder og drikker kaffe med en senior

Forskning skaber glæde i hjemmeplejen: Har givet sprog og værktøjer til at håndtere krævende arbejdsopgaver

Kan man planlægge sig til et bedre og sundere arbejdsliv?

”The female speaker”, den opdagelsesrejsende og forskerspiren: Mød tre kvindelige forskere fra NFA

Nyt forpligtende partnerskab skal gøre det sundere at gå på arbejde

Hør næstformand i 3F - Tina Christensen fortælle om hvorfor der er brug for Sundhedsmiljø

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere om Sundhedsmiljø eller mulighederne for at indgå i et samarbejde om Sundhedsmiljø, er du velkommen til at kontakte: sundhedsmiljo@nfa.dk