Spring over hovedmenu

Sikkerhed og ulykker

Medarbejder der står på en stige og prøver at sætte lampeskærm på

Sikkerhed og ulykker

63.707 anmeldte arbejdsulykker og 36 dødsfald som følge af arbejdsulykker i 2021.
Kilde: Arbejdstilsynet

Sikkerhed og arbejdsulykker er et vigtigt forskningsområde for NFA. Formålet er at frembringe ny viden, som bl.a. myndigheder og arbejdsmarkedets parter kan omsætte til handlingsrettede tiltag, værktøjer og guidelines, der bidrager til at styrke en god sikkerhedskultur, forbedre sikkerheden og forebygge ulykker på arbejdspladserne.

NFA's forskning favner hele spektret fra afdækning af problemer relateret til arbejdsulykker og sikkerhed, udvikling og afprøvning af virkemidler, samt udbredelse af evidensbaseret viden og værktøjer til de prioriterede brancher.

Arbejdsulykker er et prioriteret område i ’National strategi for arbejdsmiljøforskning’ og i ’Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen 2021-2030’. NFA’s forskning i sikkerhed og arbejdsulykker understøtter dermed begge aftaler.

Læs forskningsprogrammet for NFA's forskning i sikkerhed og ulykker


Temaer om sikkerhed og ulykker

 


 

Forskningschef Henriette Bjørn Nielsen

Forskningschef Henriette Bjørn Nielsen

- Vi producerer innovativ forskningsviden, der kan omsættes til handlingsrettede tiltag, værktøjer og guidelines, som kan bruges i forebyggelsen af arbejdsulykker. Vi forsker især i indsatser målrettet de prioriterede branchegrupper i 'Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen.