Spring over hovedmenu

Trivsel

Psykisk arbejdsmiljø | Trivsel

Medarbejdere trives bedst på arbejdet, når de oplever balance mellem de krav, de stilles over for, deres kompetencer og de ressourcer, der findes i arbejdsmiljøet - fx ledelse, samarbejde og indflydelse på opgaveløsningen.

Kilde: NFA

 

Arbejdsmængde, ledelse og samarbejdet med kollegerne kan påvirke medarbejderes trivsel, når de er på arbejde. NFA forsker i, hvad der kan styrke det psykosociale arbejdsmiljø og øge trivslen på arbejdspladsen.

Om trivsel

Hvad er trivsel?

Trivsel kan betragtes som en tilstand af fysisk, psykisk og social velvære.

Mange faktorer har betydning for at sikre bedre trivsel på arbejdspladsen. Det kan fx være de krav, der stilles i arbejdet, og de ressourcer, der er i arbejdsmiljøet. Herunder hvordan arbejdet er organiseret, og hvordan samarbejdet med ledere og kolleger er. Hvis der er balance mellem krav og ressourcer i det daglige arbejde, er der gode chancer for, at medarbejderne vil udvise en høj grad af trivsel.

Medarbejdernes trivsel i arbejdet kan også i sig selv være en ressource i arbejdslivet, som kan hjælpe medarbejdere til at tackle høje krav i arbejdet og andre udfordringer.

Hvordan skaber man trivsel på arbejdspladsen?

Medarbejderes trivsel er i fokus for flere forskningsprojekter på NFA. Bl.a. har det vist sig, at lederes adfærd, ledelsesstil og forhold til deres ansatte spiller ind på medarbejdernes stress og trivsel.

Forskning viser også, at medarbejdernes trivsel og psykiske velbefindende på arbejdspladsen øges, hvis de har indflydelse i arbejdet. På den baggrund har NFA udarbejdet fem anbefalinger til ledere, der ønsker at øge deres medarbejderes indflydelse og sikre trivsel på arbejdspladsen:

  • Tal med medarbejderne, om de har indflydelse på de rigtige ting i forhold til udførelsen af deres arbejde.
  • Lav klare aftaler om, hvilke ting medarbejderen selv træffer beslutninger om, og hvornår det er en god ide at rådføre sig med chefen.
  • Sørg for, at der er klare rammer omkring de beslutninger, som medarbejderen skal træffe og de forhold, som medarbejderen har indflydelse på.
  • Husk, at det er ok at begå fejl.
  • Inddrag medarbejdernes erfaringer i beslutninger, der har relevans for, hvordan de udfører deres arbejdsopgaver.
Seniorforsker Thomas Clausen

Seniorforsker Thomas Clausen

- God ledelse, klare rammer og indflydelse på opgaveløsningen er alt sammen med til at sikre, at medarbejderne trives på arbejdspladsen.


Relaterede temaer om psykisk arbejdsmiljø