Spring over hovedmenu

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) - et spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø

NFA har udviklet Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ), som arbejdspladser kan bruge til at tage temperaturen på deres psykiske arbejdsmiljø. Der er også en version af spørgeskemaet til forskningsbrug.

Spørgsmålene i DPQ belyser 38 forskellige temaer i det psykiske arbejdsmiljø inden for fem overordnede emner (dimensioner):

  1. Arbejdets indhold og organisering
  2. Krav i arbejdet
  3. Ledelse, samarbejde og forandringer på arbejdspladsen
  4. Konflikter i arbejdet
  5. Trivsel i arbejdet.

Læs mere om spørgeskemaet

Spørgeskemaet findes i to varianter - et til arbejdspladser og et til forskningsbrug.

DPQ Arbejdspladsskema

Spørgeskema, som arbejdspladser kan bruge til at tage temperaturen på det psykiske arbejdsmiljø. Det forsøger at indfange de mest relevante aspekter af det psykiske arbejdsmiljø. Gå til siden med arbejdspladsskemaet.

DPQ Forskningsskema

Spørgeskema, som forskere kan bruge til at undersøge det psykiske arbejdsmiljø. Spørgeskemaet forsøger bredt at dække de problemstillinger, der kendetegner det psykiske arbejdsmiljø på nutidige arbejdspladser.
Gå til siden med forskningsskemaet

Udviklingen af DPQ spørgeskemaet

Forskerne har analyseret de enkelte spørgsmål og de forskellige temaer grundigt for at sikre, at de alle har betydning for arbejdstageres helbred og trivsel i arbejdet på tværs af en bred kreds af jobgrupper. De to versioner af spørgeskemaet er blevet testet blandt 4.340 arbejdstagere i Danmark, der repræsenterer 14 jobgrupper.

Læs mere om testen af DPQ spørgeskemaet

I NFA's dokumentationsrapport kan du læse om forskernes test af, om spørgeskemaet er validt og pålideligt:

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) – Et spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø, NFA, Juli 2017, 330 sider

Baggrund

Det nye spørgeskema bygger videre på NFA’s tidligere spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø - Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ-II).


Yderligere oplysninger