Spring over hovedmenu

Unge

Tværgående forskning | Unge

Den måde, som arbejdspladserne tager imod unge på, har betydning for de unges sikkerhed og trivsel. Og arbejdspladserne går meget forskelligt til opgaven, viser forskningen.

 

Introduktionen af unge til arbejdet har stor betydning for de unges sikkerhed og trivsel. NFA forsker i de unges møde med arbejdsmarkedet, de konsekvenser det kan få for dem, og hvordan arbejdspladser bedst kan introducere unge til et godt og sikkert arbejdsliv. Unges arbejdsmiljø er et vigtigt forskningsområde på NFA.

Om unge

Hvorfor er unges arbejdsmiljø vigtigt?

Unge står over for nogle udfordringer i starten af deres arbejdsliv, som kan få betydning for dem senere i livet. Mange af dem brænder for at yde en god indsats og få anerkendelse fra deres chef og kolleger. Det er derfor vigtigt, at arbejdspladsen introducerer unge godt til arbejdet og sikkerheden, og sørger for god løbende feedback.

Forskel på uddannelse og arbejde

Mange unge har erfaring med feedback fra deres uddannelse. På nogle arbejdspladser er det ikke kutyme at give feedback på den måde, man udfører arbejdet på. Det kan få betydning for, hvor godt de unge udvikler deres faglighed og føler sig accepteret på arbejdet. Nogle unge møder også både fysiske og psykiske udfordringer, som de ikke er forberedte på eller har viden om, hvordan de skal håndtere.

Nye arbejdsformer udfordrer unge

Stadig flere unge stiller deres arbejdskraft til rådighed via digitale platforme. De er ofte i tvivl om, hvilke rettigheder og regler der gælder for dem. For hvem har egentlig ansvaret for arbejdsmiljøet, når ens nærmeste chef er en app eller en digital platform?

Få inspiration til dit arbejde med unge

Seniorforsker Johnny Dyreborg

Seniorforsker Johnny Dyreborg

- Vi ved fra vores forskning, at det er vigtigt, at der ligger en plan parat, når en ny ung medarbejder starter op på arbejdspladsen. Opgaver og arbejdsmængde skal tilpasses den unges viden og kunnen, og løbende positiv feedback bidrager til den unges trivsel og sikkerhed.


Anden tværgående forskning