Spring over hovedmenu

Mikroorganismer

Kemisk arbejdsmiljø | Mikroorganismer

I nogle typer jobs er medarbejderne udsat for høje koncentrationer af mikroorganismer som bakterier, vira og svampesporer i arbejdsmiljøet, og det kan påvirke deres helbred negativt.

 

NFA forsker bl.a. i, hvordan man kan mindske udsættelsen for skadelige mikroorganismer i arbejdsmiljøet de steder, hvor det ikke er muligt at bruge tekniske løsninger som f.eks. udsugning.

Om mikroorganismer

I nogle typer jobs risikerer medarbejderne at indånde mikroorganismer, der kan gøre dem syge. Det kan være bakterier som fx MRSA, vira som den, der giver Roskildesyge, eller skimmelsvampe. NFA har derfor en vigtig opgave med at finde løsninger, der kan mindske medarbejdernes udsættelse for mikroorganismer på arbejdet.

NFA’s forskning fokuserer primært på de brancher og jobgrupper, som er mest udsatte for mikroorganismer i arbejdsmiljøet. Det er bl.a. ansatte i affalds- og genanvendelsesbranchen, på renseanlæg, gartnerier og i landbruget.

Konkret arbejder NFA på at finde ud af, hvilke typer og niveauer af påvirkninger i arbejdsmiljøet, der kan være problematiske, hvis medarbejdere bliver udsat for dem. Vi arbejder også på at finde løsninger, der kan mindske den skadelige udsættelse for mikroorganismer. Det gør forskerne i tæt samarbejde med brancherne og de arbejdspladser, der bidrager til NFA’s forskning.

Hvad er mikroorganismer?

Mikroorganismer er levende organismer som virus, bakterier, mikroskopiske svampe og encellede alger og dyr, der er så små, at man ikke kan se dem med det blotte øje. De findes overalt - på overflader og i den omgivende luft.

Hvordan kan mikroorganismer gøre os syge?

Mange mikroorganismer er uskadelige for os eller findes i så små mængder, at de er uproblematiske. Men kroppen kommer på overarbejde, hvis man bliver udsat for skadelige mikroorganismer eller store mængder af mikroorganismer på jobbet. Sker det gennem en længere periode, kan det udløse kroniske luftvejssygdomme.

Medarbejdere risikerer også at indånde mikroorganismer, der kan gøre dem syge. Det kan være bakterier som fx MRSA, vira som den, der giver Roskildesyge, eller skimmelsvampe. NFA har derfor en vigtig opgave med at finde løsninger, der kan mindske medarbejderes udsættelse for mikroorganismer på arbejdet.

Seniorforsker Anne Mette Madsen

Seniorforsker Anne Mette Madsen

- Mikroorganismer kan være skadelige på flere forskellige måder. Fx kan bestemte vira, bakterier eller svampe gøre medarbejderne syge, hvis de bliver udsat for dem på arbejde. Andre mikroorganismer kan gøre ansatte syge, hvis de indånder høje koncentrationer af dem. NFA undersøger bl.a. hvordan man bedst mindsker risikoen for at blive syg af mikroorganismer på arbejdet.


Relaterede temaer om kemisk arbejdsmiljø