Spring over hovedmenu

Seksuel chikane

Psykisk arbejdsmiljø| Seksuel chikane

22,2 procent af lønmodtagerne på danske arbejdspladser rapporterer, at de har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane inden for det seneste år.

Kilde: NFA 2022

 

Seksuel chikane på arbejdspladsen kan være forbundet med øget risiko for både depression og selvmord. NFA forsker i konsekvenserne af seksuel chikane, og hvordan det kan forebygges.

Om seksuel chikane

Hvor ofte finder seksuel chikane sted på arbejdspladsen?

Mere end hver femte lønmodtager i Danmark har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane i løbet af et år. Det viser en NFA-rapport fra 2022. Den krænkende adfærd spænder fra uønskede seksuelle kommentarer om krop, tøj eller livsstil til forsøg på voldtægt eller faktisk voldtægt. Derudover gælder det generelt for hændelserne, at det ofte er et tilbagevendende problem.

Hvad er konsekvenserne af seksuel chikane?

Seksuel chikane kan have store konsekvenser både for den enkelte medarbejder og for hele arbejdspladsen.

Har man været udsat for seksuel chikane på jobbet, kan der være øget risiko for, at man efterfølgende får flere symptomer på depression, og at man udvikler en klinisk depressiv lidelse. Det viser forskning fra NFA. Og det ser ud til, at risikoen er størst, hvis det er en kollega eller leder fra arbejdspladsen, som udøver de seksuelle krænkelser.

Forskningen peger desuden på, at der ser ud til at være en øget risiko for selvmord og selvmordsforsøg for de medarbejdere, der oplever at have været udsat for seksuel chikane.

Seniorforsker Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen

Seniorforsker Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen

- Seksuel chikane fra patienter, klienter og kunder forekommer oftere end seksuel chikane fra ledere, kolleger eller andre ansatte. Vores resultater tyder på, at denne form for seksuel chikane også har negative konsekvenser for medarbejderes psykiske velbefindende. Det er derfor vigtigt, at man tager seksuel chikane alvorligt på arbejdspladserne, uanset hvem der udøver den.


Relaterede temaer om psykisk arbejdsmiljø