Spring over hovedmenu

God tone og godt kollegaskab på arbejdspladsen

- en manual for samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisationer

Formål og målgruppe

Hvordan kan I arbejde med at forebygge negative eller krænkende handlinger og styrke det gode kollegaskab? Det får I viden og inspiration til gennem denne manual, som er målrettet arbejdspladsers samarbejdsudvalg (SU) og arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Den kan også anvendes af ledere, tillidsvalgte medarbejderrepræsentanter og ansatte på arbejdspladsen generelt. Manualen er rettet mod industriarbejdspladser, men arbejdspladser inden for andre sektorer vil også kunne finde inspiration.

Opbygning og indhold

Manualen består af tekst suppleret med små videoer, som I kan bruge på møder i SU, i AMO eller i arbejdsmiljøgrupperne som input til jeres arbejde med at forebygge negative handlinger.
Manualen er bygget op om fire temaer. I kan gå dem igennem i den rækkefølge, I ser nedenfor, eller I kan hoppe direkte til det tema, som passer til det, I gerne vil arbejde med. Dertil er der en guide til mere viden og flere redskaber.

Grafik der illustrerer opbygningen af temaer i God Tone


 


 

Om manualen

Webmanualen er bl.a. baseret på erfaringer og viden fra forskningsprojektet God Tone – fra Krænkende Handlinger til Godt Kollegaskab, som blev gennemført med økonomisk støtte fra Velliv Foreningen.


God Tone er støttet af