Spring over hovedmenu

Støv, røg og partikler

Kemisk arbejdsmiljø | Støv, røg og partikler

Indånding af støv, røg og partikler på jobbet øger bl.a. risikoen for at udvikle kræft og KOL. NFA forsker i sammenhænge mellem støv, røg, partikler og sygdom, og i metoder til at sikrer arbejdsmiljøet.

NFA forsker i, hvordan støv, røg og partikler spredes i arbejdsmiljøet, hvordan man bedst måler koncentrationen, mulige skadelige effekter for helbredet og i metoder til at begrænse påvirkningen i arbejdsmiljøet.

Om støv, røg og partikler

Indånding af støv, røg og partikler i arbejdsmiljøet øger risikoen for at få alvorlige sygdomme som kræft, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og hjertekarsygdom. Det kan derfor få store konsekvenser både for den enkelte medarbejder, arbejdspladsen og for samfundet, hvis medarbejdere bliver udsat for dette på jobbet.

Hvorfor kan støv, røg og partikler gøre os syge?

NFA undersøger, hvad der sker i kroppen, når medarbejdere bliver udsat for støv, røg og partikler på jobbet. Den viden er afgørende for, at NFA kan udvælge og afprøve de mest optimale løsninger i arbejdsmiljøet og rådgive Arbejdstilsynet bedst muligt i forhold til eventuelle ændringer i reguleringen.

Sammen med udenlandske kolleger har forskere fra NFA bl.a. fundet ud af, at kroppen igangsætter en proces, som øger dannelsen af plak i vores blodårer, når meget små nanopartikler deponeres i de små forgreninger dybt i lungerne, og det øger risikoen for at udvikle hjertekarsygdom.

Samarbejder om at finde løsninger

NFA undersøger og afprøver metoder til at mindske forekomsten af støv, røg og partikler i arbejdsmiljøet. Arbejdsmarkedets parter og arbejdspladser bidrager til, at NFA kan afprøve metoderne og måle effekten af de forskellige tiltag. Vi har bl.a. samarbejdet med brandfolk, landmænd, pædagoger og renovationsarbejdere om dette.

Regulering forbedrer arbejdsmiljøet

NFA bidrager til EU’s regulering af partikler i arbejdsmiljøet. Det gør vi bl.a. gennem vores forskning i de helbredsmæssige effekter af at blive udsat for fx nanopartikler og dieseludstødning. NFA bidrager også til at udvikle metoder, som kan måle forekomsten af partikler i arbejdsmiljøet. Det er vigtig viden for både EU og Danmark i forhold til at kunne forebygge arbejdsrelateret udsættelse og sygdom.

Forskning om støv, røg og partikler

Professor Ulla B. Vogel

Professor Ulla B. Vogel

- Medarbejdere bliver stadig syge af at blive udsat for støv, røg og partikler på arbejdet. Vi har en vigtig opgave med at bidrage med viden om, hvilke sygdomme det kan forårsage. Viden om de biologiske mekanismer er nødvendig for effektivt at kunne forebygge sygdom. Ligeså vigtig er vores opgave med at pege på mulige løsninger, som kan mindske udsættelsen for støv, røg og partikler på arbejdet.


Relaterede temaer om kemisk arbejdsmiljø