Spring over hovedmenu

NANoREG Toolbox

NANoREG Toolbox er en oversigt over forskellige former for værktøjer, som virksomheder, rådgivere m.fl. kan bruge til at vurdere og finde mulige løsninger på eventuelle risici ved at anvende nanomaterialer på en arbejdsplads.

Formål

Formålet med værktøjskassen ’NANoREG Toolbox’ er at give regulatorer, myndigheder og virksomheder et overblik over og henvisning til eksisterende og kommende redskaber, der kan bruges til at

 • Karakterisere nanomaterialer
 • Farevurdere eller teste nanomaterialer
 • Modellere eller måle eksponeringen i arbejdsmiljøet
 • Risikovurdere nanomaterialer
 • Lave ”safety-by-design”
 • Lave livscycklus-analyser.

Om værktøjet

’NANoREG Toolbox’ indeholder forskellige værktøjer, som er kortlagt eller udviklet af forskerne i NANoREG. Det drejer sig bl.a. om

 • tilgængelige testmetoder 
 • procedurer for fysisk-kemisk karakterisering og toksikologisk undersøgelse af nanomaterialer
 • datasæt 
 • modeller til vurdering og/eller håndtering af eksponering, risici og safe-by-design for nanomaterialer og retningslinjer
 • vejledninger.

Værktøjerne er sorteret og relateret i forhold til hvad de dækker i de forskellige trin i REACH registrering og vurdering af kemikalier.  

Værktøjerne består ikke kun af videnskabeligt testede modeller. Værktøjskassen indeholder også redskaber fra mange andre initiativer både i EU og resten af verden, der vedrører karakterisering og risikovurdering af nanomaterialer. 

Det fremgår også, om det enkelte værktøj er tilgængeligt eller under udvikling.  

Toolbox’en består af to Excel®-workbooks i en ZIP-komprimeret folder. De to Excel-filer indeholder en liste med information og meta-information over de kategoriserede værktøjer.  

Datasæt er frit tilgængeligt for interesserede - fx regulatorer, rådgivere eller industri. 

Sådan gør du

Download zip-filen med værktøjskassen, som består af to Excel®-workbooks:

 • Værktøjskassen med etablerede værktøjer
 • Værktøjskassen med værktøjer under udvikling.

Samme sted finder du også dokumentationsrapporten fra NANoREG-projektet.

Download NANoREG Toolbox fra EU’s Joint Research Centre Data Catalogue

Baggrund

Nanomaterialer bliver i stigende grad produceret og anvendt på danske og europæiske arbejdspladser. Samtidig viser det sig, at udsættelse (eksponering) for nogle nanomaterialer kan skade helbredet. Det sker især hvis man får dem ned i lungerne. Det kan derfor udgøre et problem for arbejdsmiljøet, hvis arbejdspladsen producerer eller anvender potentielt skadelige nanomaterialer uden at beskytte medarbejderne mod at indånde dem i arbejdsmiljøet. 

Forskere arbejder derfor løbende på at udvikle redskaber, som kan hjælpe arbejdspladser med at vurdere risikoen ved at anvende et givet nanomateriale og finde velegnede løsninger på et eventuelt problem med udsættelse for skadelige nanomaterialer på arbejdspladsen. 

Mål

Målet med NANoREG Toolbox’en er at hjælpe virksomheder, myndigheder, rådgivere og andre med at finde eksisterende og kommende redskaber, som de kan bruge til at vurdere eventuelle risici og finde mulige løsninger på eventuelle risici ved at anvende nanomaterialer på en arbejdsplads.


Yderligere oplysninger