Spring over hovedmenu

Stress

Psykisk arbejdsmiljø | Stress

Knap hver femte lønmodtager svarer, at de ofte eller hele tiden har følt sig stresset inden for de sidste 14 dage.

Kilde: National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere (NOA-L) 2023, Arbejdstilsynet

 

Alle oplever stress en gang imellem. Men stress kan være skadeligt, hvis det står på i længere tid. NFA forsker i konsekvenserne af stress, og hvordan stress på arbejdspladsen kan forebygges.

Om stress

Hvad er stress?

Stress er ikke en sygdom eller en diagnose, men betragtes som en reaktion på en belastning eller trussel. Der kan opstå sygdom, hvis stressen står på over længere tid.

Stress opleves ofte som en tilstand præget af ulyst og anspændthed. Der er stor forskel på kortvarig og langvarig stress. Alle oplever stress i kortere perioder. Det er en naturlig reaktion på udfordringer. Men fortsætter tilstanden i længere tid, kan livskvaliteten blive påvirket negativt, og risikoen for flere sygdomme stiger.

Hvordan opstår stress?

9 ud af 10, som ofte eller hele tiden har følt sig stresset de sidste 14 dage, angiver arbejdet eller arbejdet og privatlivet som den vigtigste kilde til deres stress. Lidt over halvdelen angiver alene arbejdet som den vigtigste kilde til stress.

Stress på arbejdspladsen kan opstå på flere måder.

Stress kan fx opstå, når man oplever trusler fra sine omgivelser. Konflikter med kollegerne, en svær relation til chefen eller mobning kan give stressreaktioner som hjertebanken og dårlig søvn.

Stress kan også være, at man udtømmer sine fysiske ressourcer. Hvis man glemmer at hvile og give kroppen chancen for at restituere, så er dette ligeledes en form for stress.

Hvilke konsekvenser har stress?

Længerevarende stress kan have store konsekvenser for helbredet. Forskere på NFA har fx fundet sammenhæng mellem stress og sygefravær. En undersøgelse viste bl.a., at medarbejdere, der havde følt sig stressede inden for de seneste to uger, havde væsentligt færre arbejdsdage, mere sygefravær og flere dage i ledighed i de efterfølgende fire år.

Forskning fra NFA viser også, at medarbejdere i et stresset arbejde har større sandsynlighed for at blive ramt af tidlig kronisk sygdom - især hvis de er mænd. Det er sygdomme som diabetes, hjertekarsygdomme, blodpropper i hjernen, kræft og demens.

Seniorforsker Jesper Kristiansen

Seniorforsker Jesper Kristiansen

- For at undgå stress på arbejdspladsen er det vigtigt, at de ressourcer, som medarbejderne får til rådighed, matcher de krav, de stilles over for i deres arbejde.


Relaterede temaer om psykisk arbejdsmiljø