Spring over hovedmenu

Spørgeskema til måling af udbrændthed - CBI

Copenhagen Burnout Inventory (CBI) er et spørgeskema, der kan bruges til at måle udbrændthed i forhold til personlig, arbejdsrelateret eller klientrelateret udbrændthed. Spørgeskemaet kan både bruges til at undersøge udbrændthed i større populationer, som fx en arbejdsplads, og til at undersøge, om man selv udviser tegn på udbrændthed.

English version: Copenhagen Burnout Inventory - background, aim and downloads

Udbrændthed kan betragtes som en form for stress-reaktion, der viser sig som langvarig psykisk og fysisk udmattelse og træthed. NFA’s spørgeskema til måling af udbrændthed kan give et billede af, hvor hårdt den enkelte er ramt og kan også bruges til at undersøge, hvor udbredt udbrændthed er på arbejdspladsen.

Om værktøjet

Skemaet er udformet således, at man på en simpel måde kan undersøge udbrændthed på de tre områder. 

  1. Personlig udbrændthed
  2. Arbejdsrelateret udbrændthed
  3. Klientrelateret udbrændthed

På sidste side i skemaet angives, hvordan man kan fortolke resultaterne. 

Baggrund

Spørgeskemaet er udformet i forbindelse med forskningsprojektet PUMA (Projekt Udbrændthed, Motivation og Arbejdsglæde). 

Ph.d-afhandlingen har titlen: Burnout in Human Service Work – Causes and Consequences. Results of 3-years of follow- up of the PUMA study among human service workers in Denmark.

Hent spørgeskemaet her