Spring over hovedmenu

Sundhedsmiljø

Ergonomisk arbejdsmiljø | Sundhedsmiljø

Sundhedsmiljø tager udgangspunkt i en helhedsorienteret og proaktiv tilgang til at styrke sundheden på arbejdspladsen, som fokuserer på det miljø og de strukturer, som medarbejderne færdes i.

 

Sundhedsmiljø – en tilgang til at styrke sundheden på arbejdspladsen. Sundhedsmiljø er et alternativ til traditionelle sundhedsfremme indsatser på arbejdspladsen. Dette er fordi sundhedsfremme indsatser på arbejdspladsen, ofte er et add-on til arbejdet og et ”tilbud & tilvalg”. Sundhedsmiljø bygger derudover ovenpå det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Dette er fordi det forebyggende arbejdsmiljøarbejde primært omhandler forebyggelse af sygdom ved at reducere risikofaktorer i arbejdsmiljøet, og ikke at fremme sundheden. Sundhedsmiljø bygger dermed oven på fundamentet fra det forebyggende arbejdsmiljøarbejde og danner et alternativ til traditionelle sundhedsfremme tiltag på arbejdspladsen. Sundhedsmiljø har dermed den ambitiøse målsætning at arbejdet skal organiseres og tilrettelægges, så det styrker sundheden til medarbejderne der udfører det.

Om sundhedsmiljø

Hvad er sundhedsmiljø?

Sundhedsmiljø er en tilgang til at styrke sundheden på arbejdspladsen, der handler om at designe et sundhedsskabende arbejdsmiljø, hvor man bliver sundere af at gå på arbejde og udføre sine arbejdsopgaver. Ved at sætte fokus på at styrke sundheden i måden arbejdet organiseres, tilrettelægges og udføres på, bliver sundhedsmiljø en mere bæredygtig tilgang sammenlignet med sundhedsfremmende indsatser på arbejdspladsen.

Hvad er fordelene ved sundhedsmiljø?

Hvor det forebyggende arbejdsmiljøarbejde grundlæggende handler om at organisere, tilrettelægge og udføre arbejdet, så medarbejderne ikke kommer til skade eller bliver syge, bygger sundhedsmiljø oven på fundamentet fra det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Fordelene ved at arbejde med sundhedsmiljø er, at det implementeres som en del af arbejdet, det når ud til alle og er ikke afhængig af medarbejdernes egen motivation og kompetencer. Det bidrager til at forebygge smerter og sygefravær, og det er med til at skabe ny energi på arbejdspladserne. Den ambitiøse målsætning er, at selve arbejdet organiseres, tilrettelægges og udføres, så det fremmer medarbejdernes fysiske, mentale og sociale sundhed.

Hvad får man ud af at arbejde med sundhedsmiljø?

Når medarbejdernes sundhed forbedres, øges chancerne for et langt og sundt arbejdsliv, og risikoen for smerter og sygefravær nedsættes. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er en del af Partnerskabet for Sundhedsmiljø, som i slutningen af 2022 modtog 2,5 millioner fra TrygFonden til at udvikle og videreføre sundhedsmiljø.
Læs mere på sundhedsmiljo.dk

Områdekoordinator Ninna Maria Guldager Wilstrup

Områdekoordinator Ninna Maria Guldager Wilstrup

- Formålet med sundhedsmiljø er at styrke det gode, lange arbejdsliv ved at bidrage til, at der skabes et arbejdsmiljø, der fremmer sundheden på arbejdspladserne. Vi arbejder for, at sundhedsmiljø kommer ud på flere arbejdspladser og i flere brancher til gavn for både sundhed og arbejdsmiljø i Danmark.


Relaterede temaer om ergonomisk arbejdsmiljø