Spring over hovedmenu

Inspirationen til sundhedsmiljø kommer fra USA og Australien

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 06-12-2019

Sundhedsmiljø er opstået som begreb i Danmark med inspiration fra Australien og USA i forhold til arbejdet med “Total Worker Health”-programmer, som har været afprøvet og forsket i igennem mere end 10 år.

Integration af sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. Det er hovedelementet i Total Worker Health (TWH) konceptet udviklet i USA. Det betyder, at de indsatser, som en arbejdsplads sætter i gang for at styrke medarbejdernes sundhed, også bør indeholde initiativer til fordel for arbejdsmiljø og sygdomsforebyggelse i én og samme indsats.
 
 
Mette Korshøj giver et konkret eksempel på, hvordan tankegangen er i begge koncepter:
 
-Når og hvis man tilbyder medarbejdere rygestop-kurser, så mener man ikke det fungerer, hvis man samtidigt udsætter medarbejderne for røg eller forurenet luft i arbejdsmiljøet. Så derfor ønsker man både at ændre den individuelle sundhedsadfærd, men også at ændre kerneopgavernes indhold og forholdene i øvrigt til at være sundhedsfremmende, siger Mette Korshøj.

Et projekt på tværs af virksomheder og lokalsamfund

Siden da har man videreudviklede konceptet i Australien og omformet det til ikke blot at være en integration af sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, men også en udvikling af selve organisationen:
 
-I Australien arbejder man med en indsats, der både foregår internt i den enkelte virksomhed og på tværs af de deltagende virksomheder og endda af lokalsamfundet, så det hele kommer til at hænge sammen – både sundhed, arbejdsmiljø og også det ydre miljø.
 
Det er for Mette Korshøj en interessant vinkel på konceptet, og derfor har hun sammen med andre forskere fra Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus, netop indsendt en ansøgning om midler til et forskningsprojekt, hvor effekten af WIN-konceptet evalueres i en dansk kontekst (se faktaboksen nederst.)

Særlige forhold i USA og Australien

I Australien arbejder man desuden, ifølge Mette Korshøj, ikke kun i branchefællesskaber, men skaber større netværk på kryds og tværs mellem brancher. Her mødes man og guider, sparrer og giver feedback på nogle af de udfordringer og succeshistorier, der opstår på baggrund af WIN-tiltag:
 
 
-I USA, og til dels i Australien, har virksomhederne en anden økonomisk interesse i forhold til medarbejdernes sundhed, end vi har i Danmark. I USA er det virksomhederne der, via sundhedsforsikringerne, betaler for lægebesøg og medicin til fx kroniske sygdomme, og det gennemsyrer hele den måde, man tænker medarbejdernes sundhed på, da den måske i højere grad end i Danmark rækker ud over arbejdstiden.
 
Ifølge Mette Korshøj kan det være en af udfordringerne herhjemme, fordi virksomhederne er forbeholdne over for at blande sig i, hvad medarbejderne gør i deres fritid.

Integreret tilgang til arbejdsmiljø, sundhed og produktivitet på arbejdspladsen

 
Forsker Mette Korshøj og hendes kollegaer fra Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus, har ansøgt om støtte til ITASPA projektet i Arbejdsmiljøforskningsfonden (AMFF). Formålet, med ITASPA projektet, er at undersøge effekten af det australske WorkHealth Improvement Network (WIN) program i en dansk kontekst på:
  • arbejdsevne,
  • muskel- og skeletbesvær,
  • psykisk velbefindende,
  • sikkerhedskultur,
  • virksomhedsøkonomi.
 
Sekundært vil forskerne undersøge graden af implementering af arbejdsmiljøindsatserne og identificere barrierer og facilitatorer for implementeringen.

Læs mere

Find evalueringsrapporten af det australske WIN-koncept: WorkHealth Improvement Network (WIN) Evaluation Research Project: Final ReportLæs tidligere nyhed om dansk rapport om amerikansk arbejdsmiljøprogram

Læs hele temanyhedsbrevet om sundhedsfremme på arbejdspladsen.