Aktuelt

Fokus på tunge varer og bredere gange: Praktiske råd til et godt arbejdsmiljø i supermarkeder

Mange ansatte i de danske supermarkeder oplever, at arbejdet er fysisk hårdt. Forskere fra NFA har derfor målt den fysiske arbejdsbelastning, når der fyldes varer op. På baggrund af dette har forskerne fremsat en række anbefalinger til, hvordan man kan indrette arbejdspladsen og -dagen, så arbejdet bliver mindre fysisk krævende.

elastikøvelser asfaltarbejdere

Asfaltarbejdere og elastiktræning – to ord, man ikke nødvendigvis forbinder med hinanden

I et samarbejde med Asfaltindustrien og 3F – Fagligt Fælles Forbund har Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) udviklet træningsøvelser, der skal forebygge og mindske smerter i muskler og led for ansatte i asfaltbranchen.

Indflydelse

Indflydelse på jobbet styrker medarbejderes helbred og trivsel

Kan indflydelse på jobbet blive for meget af det gode? Det har der længe været tvivl om, men nu har forskere undersøgt det i fire typer af arbejde. Og for alle typer gælder det, at indflydelse har en positiv effekt på medarbejdernes trivsel både på kort og lang sigt.

Hvordan kan forskning gøre det tryggere at gå på arbejde?

Et af vores seneste forskningsprojekter har været med til at flytte grænseværdien for, hvor mange skadelige dieselpartikler man højest må være udsat for på sit arbejde. Forskning og et godt arbejdsmiljø går hånd i hånd. På NFA deler vi vores forskning med politikere og arbejdsmarkedets parter, som derefter omsætter det til konkret handling.

Guide til byggebranchen kan mindske medarbejdernes smerter i muskler og led

Et nyt værktøj med en informationsguide og gode råd målrettet bygge- og anlægsbranchen kan være med til at forebygge og håndtere smerter i muskler og led på arbejdspladsen. 

Magasinet illustration

Smerter i muskler og led - hvordan har du det i dag?

Smerter i muskler og led kan være svære og komplicerede, men det behøver løsningen ikke at være. Daglig dialog kan blandt andet være med til at mindske smerter på arbejdspladsen.

Er du med til at bære forskning fra NFA ud, så den bliver brugt i praksis?

Er du konsulent, rådgiver, tilsynsførende, leder, eller arbejdsmiljørepræsentant? Så vil vi gerne invitere dig til at deltage i årets måling af forskningens samfundsmæssige aftryk (impact), så vi kan blive klogere på hvordan viden fra NFA bliver spredt, anvendt og på længere sigt kan være med til at skabe forandringer.

jump pull illustration

Seniorer vil blive længere på jobbet, hvis…

Flere seniorer forventer, at de må forlade arbejdsmarkedet på grund af helbredet og fordi de ikke længere vil kunne klare arbejdet. En del af dem ville sandsynligvis fortsætte nogle år endnu, hvis de fik mulighed for nedsat arbejdstid, øget fleksibilitet og et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø viser ny analyse.

6 områder illustration

Sådan kortlægger i jeres psykosociale arbejdsmiljø

NFA’s spørgeskema ’DPQ – Psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen’ er gratis spørgeskema, som kan bruges til at undersøge det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. For eksempel i forbindelse med APV (arbejdspladsvurderingen) eller trivselsmålinger.

faktaFordom

16 anbefalinger: Det kan i gøre, når en kollega har det svært psykisk

I værktøjet Job&Sind finder I konkrete anbefalinger til, hvad arbejdspladsen kan gøre for at forebygge og håndtere psykisk mistrivsel.

guidelines regionale

Guidelines på vej for arbejdsmiljøarbejdet på regionale arbejdspladser

Ny kortlægning sætter fokus på forhold som anerkendelse, trusler, fastholdelse og introduktion af nyansatte på regionale arbejdspladser.

Forebyg vold illustration

Medarbejdere udsat for vold

I nogle jobgrupper oplever mere end hver 3. medarbejder fysisk vold på deres arbejdsplads. Det nye nummer af Magasinet Arbejdsmiljø sætter fokus på forebyggelse af vold.

Forebyg vold

Hjælp til at forebygge vold og trusler på jobbet

’Integreret Voldsforebyggelse’ er en ny forskningsbaseret metode, som ledere og medarbejdere kan bruge til at styrke det systematiske samarbejde om at forebygge vold og trusler på arbejdspladsen og udvikle konkrete løsninger på udfordringerne.

Idékatalog for sundere arbejde i ældreplejen

Et nyt idekatalog fra NFA giver inspiration til at tilrettelægge arbejdet i ældreplejen på en måde, så man bliver sundere af at udføre det. Nøglen er at skabe den rette balance mellem fysisk hvile, variation og bevægelse i løbet af arbejdsdagen.

SOSU visual

Brug af hjælpemidler mindsker risikoen for rygsmerter

SOSU-assistenter og -hjælpere og sygeplejersker har mindre risiko for at få rygsmerter, hvis de ofte bruger hjælpemidler som intelligent seng og loftlift, når de flytter patienter.

Exoskelet visualisering

Kan exoskeletter lette fysisk belastende arbejde?

Forskere fra NFA er ved at undersøge, hvordan man bedst anvender exoskeletter som hjælpemiddel til at nedbringe belastningen i lager- og byggebranchen

Nyt studie viser tydelig sammenhæng mellem stress og efterfølgende fravær illustration

Nyt studie viser tydelig sammenhæng mellem stress og efterfølgende fravær

Medarbejdere, der angiver, at de har følt sig stressede inden for de seneste to uger, har væsentligt færre arbejdsdage, mere sygefravær og flere dage i ledighed i de efterfølgende fire år.

Hvordan kommer I på arbejde efter coronakrisen illustration

Hvordan kommer I på arbejde efter coronakrisen?

Coronakrisen har været hård, men krisen har også ført til læring, nye erkendelser og håb for fremtidens arbejdspladser. Hvad har du og din arbejdsplads lært fra Coronakrisen?

Fysiske krav i arbejdet bør tilpasses ældre arbejdstagere illustration

Fysiske krav i arbejdet bør tilpasses ældre arbejdstagere

Ældre arbejdstagere med hårdt fysisk arbejde har større risiko for at blive sygemeldt, end deres yngre kollegaer.

Elastiktræning du kan lave derhjemme illustration

Elastiktræning du kan lave derhjemme

Er du også øm i kroppen efter mange måneders hjemmearbejde? Professor Lars Andersen anbefaler tre enkle øvelser, som du nemt kan lave derhjemme med en træningselastik.

6 gode råd til DIG, der arbejder hjemme under Coronakrisen

6 gode råd til DIG, der arbejder hjemme under Coronakrisen

De gode råd udspringer af forskningsprojektet Mental sundhed og arbejdsfællesskaber under coronakrisen (MESA). Projektet består af 116 interviews med ledere og medarbejdere, samt indsamling af øvrig forskning om coronakrisen.

Pas på sædcellerne illustration

Pas på sædcellerne!

Svejserøg mindsker produktionen af sædceller hos rotter - og dermed sandsynligvis også hos mennesker, viser en undersøgelse som vi har lavet i samarbejde med amerikanske forskere.

Mobning foregår ikke kun i skolegården illustration

Mobning foregår ikke kun i skolegården

Forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen er en fælles opgave. Alle har en rolle. Få gode råd til at hvad I kan gøre.

Årsberetning 2020 tretrins raket

Udvalgte resultater fra arbejdsmiljøforskningen – NFA’s årsberetning for 2020

NFA har i 2020 arbejdet på at sætte retningen for de kommende år, hvor målet er at bedrive mere anvendelsesorienteret forskning og kommunikation i øjenhøjde, så forskningen sætter et samfundsmæssigt aftryk.

Nyheder

Brug sprayprodukter med omtanke

16. december 2021

Drop sprayprodukter, og hvis ikke det er muligt, så spray tæt ned i en klud og undgå sprayprodukter med blandt andet stærke...

Nyhedsbreve

TEMA: Seksuel chikane

Sexchikane skal undersøges mere målrettet – både i forskningen og på arbejdspladserne. Temanyhedsbrev om seksuel chikane på arbejdspladsen

TEMA: Sygefravær

Hvordan ser det ud med sygefraværet i den danske arbejdsstyrke, og hvordan hænger sygefraværet sammen med arbejdsmiljøet? Dette temanyhedsbrev giver et indblik i dele af forskningen på området.

TEMA: Styrke risikovurderingen af tekniske nanomaterialer på arbejdspladserne

Hvordan sikrer vi, at forskningsbaseret viden i højere grad bliver brugt og kommer i spil ude på arbejdspladserne?

TEMA: Nyere forskning om arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen

Bygge- og anlægsbranchen er kendetegnet ved et arbejdsmiljø med hårdt fysisk arbejde og en betydelig risiko for ulykker. I dette nyhedsbrev præsenteres et indblik i nyere forskning om arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.