Aktuelt

Kan et øget brug af uderummet skabe bedre arbejdsmiljø?

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er i samarbejde med Outdoor Institute og Silkeborg Kommune ved at undersøge muligheder og barriere for at flytte mere af arbejdet for social- og sundhedsassistenter og –hjælpere samt pædagoger udenfor.

Nyt forpligtende partnerskab skal gøre det sundere at gå på arbejde

I alt 12 organisationer har skrevet under på en forpligtende aftale, der skal fremme medarbejdernes sundhed gennem arbejdet og arbejdsopgaverne. Blandt andet FH, DA, KL er med i aftalen, der ledes af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

trivselspakke.dk

TRIVSELSPAKKE.DK: Seks faser til et bedre psykisk arbejdsmiljø

Trivselspakke.dk er relevant for alle, der vil gøre en indsats for at forbedre deres arbejdsmiljø, men henvender sig især til medarbejdere og ledere på små og mellemstore virksomheder.

Fra 100 til 10 minutter: Nye forskning viser store udsving i selvrapporteret data, når de sammenlignes med objektive målinger

Bevægelsessensorer afslører, at medarbejderne overvurderer den tid, de arbejder under høj fysisk belastning.

Indflydelse ser ud til at påvirke din arbejdsglæde – men hvorfor er det egentlig sådan?

I et ny forskningsprojekt har seniorforsker Ida E. H. Madsen og gæsteforsker Malene Friis Andersen undersøgt, hvad medarbejdere forbinder med indflydelse i arbejdet, og hvordan det påvirker dem.

Temamøde om udvikling af OECD-vejledninger og -standarder for kemiske stoffer og partikler

Kom med ind i maskinrummet af den internationale regulering af kemiske stoffer og nanomaterialer. Her arbejder bl.a. OECD på at udvikle nye standarder og vejledninger for partikler og kemiske stoffer.

Forskningsåret 2021 - Dieselpartikler, seksuel chikane og økonomi

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø’s (NFA) årsberetning for året 2021. På en enkelt planche får du et overblik over NFA’s aktiviteter i 2021

Nyt studie slår fast: Plejeafdelingers forflytningskultur har betydning for personalets sygefravær og smerter

En god forflytningskultur på plejehjem kan have stor indvirkning på personalets smerter og sygefravær. Medarbejdere, der arbejder i plejeafdelinger med god forflytningskultur, udvikler nemlig færre smerter.

Følelsesmæssige krav depression illustration

Medarbejdere i følelsesmæssigt krævende jobs bliver oftere diagnosticeret med depression

Det er blandt andet folk i jobfunktioner som lærer, læge, socialrådgiver, politibetjent, der kan have høje følelsesmæssige krav i arbejdet og dermed en øget risiko for hospitalsbehandlet depression.

Tonje video

Kan man planlægge sig til et bedre og sundere arbejdsliv?

I et pilotprojekt er forskere fra NFA i samarbejde med hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune ved at undersøge, om arbejdsdagen kan organiseres bedre. Der er nemlig behov for at fremme medarbejdernes sundhed og fysiske formåen, så de er bedre rustet til et langt og godt arbejdsliv.

”The female speaker”, den opdagelsesrejsende og forskerspiren

I anledningen af Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts kan du her møde en række kvindelige forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Videnskatalog

Ny viden om fysiske arbejdskrav i murer- og betonarbejde kan bidrage til at forebygge skader og smerter

Ny forskning om belastninger i murer- og betonarbejde kan forbedre medarbejdernes viden. Det kan på sigt være med til at forebygge skader og smerter ved fysisk arbejde.

Lars Andersen småøvelser

Småøvelser i arbejdstiden kan potentielt nedbringe langtidssygefraværet med 13 pct.

Korte træningspas for nakke, skuldre og ryg i arbejdstiden kan have stor indvirkning på sygefraværet hos medarbejderne. Det viser en ny forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Brandmand front illustration

Ny forskning på vej – har brandfolk PFOS i blodet?

NFA har sammen med Kræftens Bekæmpelse, DASAM, Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital og Syddansk Universitet fået en bevilling 2,6 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til at måle flere forskellige stoffer i blodet på brandfolk, herunder PFOS.

Digitale platforme kan udfordre unges arbejdsmiljø: Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet, når din nærmeste chef er en app?

Unge, der fx arbejder som kurerer på digitale platforme, oplever at det er svært at vurdere, hvem der har ansvaret for deres arbejdsmiljø.

Nyt studie viser tydelig sammenhæng mellem stress og efterfølgende fravær illustration

Nyt studie viser tydelig sammenhæng mellem stress og efterfølgende fravær

Medarbejdere, der angiver, at de har følt sig stressede inden for de seneste to uger, har væsentligt færre arbejdsdage, mere sygefravær og flere dage i ledighed i de efterfølgende fire år.

Nyheder