Spring over hovedmenu
Forskningschef Andreas Holtermann holdt oplæg om Sundhedsmiljø på Christiansborg

Motion på arbejdspladsen er effektivt for sundheden, men det kan have en slagside

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 24-05-2024

Hvordan kan arbejdspladsen danne ramme om et godt og sundt arbejdsliv? Det holdt forskningschef Andreas Holtermann fra NFA et oplæg om til konference på Christiansborg.

- Mange arbejdspladser har et velmenende ønske om at fremme sundheden hos medarbejdere ved fx fysisk træning. Og det er dokumenteret, at fysisk træning i arbejdstiden kan reducere smerter og sygefravær. Men sundhedstilbud på arbejdspladsen kan også være med til at skabe social skævhed i sundheden.

Det fortalte forskningschef og professor Andreas Holtermann fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) til en konference på Christiansborg, hvor det bl.a. blev diskuteret, hvordan vi kan blive sundere af at gå på arbejde. Holtermann var inviteret til konferencen af Dansk Firmaidræt, hvor også TV-læge Peter Geisling, Dansk Erhverv og 3F deltog, og hans oplæg handlede om, hvordan arbejdspladsen kan danne ramme om et godt og sundt arbejdsliv.

- Udfordringen er, at det i mindre grad tilbydes de jobgrupper med flest smerter og størst behov, fortæller Andreas Holtermann og fortsætter:

- Vi ser fx, at murere, frisører og lastbilchauffører ligger i bund i forhold til at få tilbud om træning i arbejdstiden, og de er samtidig nogle af de jobgrupper med de største sundhedsudfordringer. Dermed kan tilbud og tilvalg om sundhedsfremme være med til at forstærke den sociale ulighed i sundhed.

Organisering en del af løsningen

Forskning viser, at sundhed er vigtigt for et langt og godt arbejdsliv, og arbejdspladsen kan ifølge Andreas Holtermann bidrage til at forebygge sygdom gennem arbejdsmiljøarbejdet.

- Sundhed handler ikke kun om at forebygge sygdom. Det handler også om at skabe fysisk, mental og social velvære, forklarer Andreas Holtermann.

Derfor har forskere fra NFA udviklet konceptet Sundhedsmiljø, hvor forskere undersøger, hvordan arbejdspladser kan skabe sundhed gennem selve udøvelsen af arbejdet. Målet er, at medarbejderne er både fysisk og mentalt sundere ved fyraften, end da de mødte ind på arbejde, uden at det handler om tilbud og tilvalg.

- Det kræver samarbejde på tværs af sektorer at ændre vores tilgang til, hvordan vi organiserer vores arbejdspladser. Derfor er det spændende at både erhvervsliv, forskning og fagforeninger var repræsenteret til konferencen, siger Andreas Holtermann.

- Det er en vigtig mulighed for at få diskuteret forskellige synspunkter, så vi på sigt kan finde løsninger sammen, mener professoren.

Eksempel på Sundhedsmiljø

I Aarhus Kommune træner de pædagogiske medarbejdere deres balance og mavemuskler, samtidig med at de udvikler motoriske færdigheder hos børnene. Det har man gjort ved at integrere styrkeøvelser for medarbejderne i børnenes leg. Fx styrkes mavemusklerne, og pulsen kommer op, når medarbejderne skal bokse som en kænguru i fællesskab med børnene. På den måde kombineres leg, pædagogik og træning i arbejdsdagen, og det bidrager på sigt til en bedre sundhed for både børn og medarbejdere.


Læs mere

Læs mere om Sundhedsmiljø


Kontakt