Spring over hovedmenu

NFA's forskningsdata

NFA's forskningsdata – oversigt over datasæt samt forudsætninger og principper for udlevering og brug.

NFA udleverer jævnligt vores primærdata (data NFA selv har indsamlet og er dataansvarlig for) til eksterne parter, både som led i etablerede forskningssamarbejder og til eksterne, som i øvrigt måtte have et anerkendelsesværdigt formål (forskere, myndigheder, studerende, konsulenter).

For at sikre datajuridisk korrekt og etisk forsvarlig anvendelse af NFA’s data, har NFA opstillet en række forudsætninger for udlevering af data til eksterne parter.

Tilgængelige datasæt