Spring over hovedmenu

Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ-II)

Forskere på NFA udviklede i 2004-2005 et spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ-II). Spørgeskemaet findes i tre udgaver til tre forskellige målgrupper.

Please find the English version here

NFA har udviklet et spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Spørgeskemaet findes i en kort, en mellemlang og en lang udgave og er udviklet i forbindelse med undersøgelsen af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø, som er baseret på besvarelser fra 3.517 lønmodtagere i 2004-2005.

Et spørgeskema i tre udgaver

I daglig tale kaldtes de tre udgaver af spørgeskemaet oprindeligt for ”tredækkeren”. De tre udgaver er lavet til tre forskellige målgrupper:

Det korte spørgeskema til virksomheder.

Det mellemlange spørgeskema til arbejdsmiljøprofessionelle

Det lange spørgeskema til forskere.

Brug af spørgeskemaet om psykisk arbejdsmiljø i praksis

Der er flere trin i arbejdet med at kortlægge og forbedre det psykiske arbejdsmiljø på en virksomhed. Her kan du læse om, hvad du konkret skal overveje i forløbet og om, hvordan du tolker resultaterne.

Overvejelser før brug af NFA's spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø (pdf)

Fra kortlægning til handling. Hvad virker? (pdf)

Sådan udregnes point i NFA's skemaer om psykisk arbejdsmiljø (pdf)