Spring over hovedmenu

Dokumentation for helbredsbaserede grænseværdier for kemiske stoffer i arbejdsmiljøet

Dokumentationen er udarbejdet af forskere fra Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) efter opdrag fra Arbejdstilsynet. Grænseværdirapporterne er kvalitetssikret af Arbejdstilsynets videnskabeligt kvalitetsudvalg.

Download grænseværdirapporterne fra nedenstående liste: