Spring over hovedmenu

Kvalificeret hjælp til risikoledelse af nanomaterialer

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 24-09-2020

På Nano Risk Governance Portalen kan rådgivere, virksomheder, producenter mfl. hente viden og få adgang til data, vejledninger, og kvalitetssikrede værktøjer til at risikovurdere tekniske nanomaterialer og nanoholdige produkter.

Nano-Risk Governance Portal er udviklet på baggrund af et opdrag fra EU og input fra en række centrale interessenter om deres behov for viden om nanosikkerhed og pålidelige metoder til at vurdere og håndtere risici ved nanomaterialer. Det gælder bl.a. virksomheder, udviklingsmiljøer, konsulenter, arbejdsmarkedets parter og myndigheder.

Man kan bl.a. anvende portalen til at finde relevant information og få adgang til data og kvalitetssikrede værktøjer til at vurdere og overvåge risici for miljø, arbejdsmiljø og forbrugere under innovation og produktion af specifikke nanomaterialer og nanoholdige produkter.

Målgrupper

Portalen er målrettet arbejdsmiljøorganisationer i institutioner og virksomheder, der udvikler, producerer eller anvender tekniske nanomaterialer samt rådgivere, der understøtter denne proces.

Den vil desuden være relevant for organisationer, myndigheder og andre, der er interesserede i at vide mere om nanomaterialer og redskaber til risikovurdering og –håndtering af tekniske nanomaterialer.

Portalens struktur

Portalen er opdelt i to zoner:

 1. en offentlig zone med overordnet information om nanomaterialer og svar på generelle spørgsmål identificeret blandt interessenter
 2. en zone for medlemmer, hvor brugerne kan finde værktøjer og håndtere deres projekter.

Den offentlige zone

I den offentlig zone har brugerne også adgang til et overvågningsværktøj, der følger udviklingen for fastsatte søgeord om nanomaterialer og pålidelige informationskilder. En særlig såkaldt ’R&D and Industry Zone’ svarer mere præcist på spørgsmål om nanomaterialer og risici, som personer, der arbejder med udvikling og produktion af nanomaterialer og nanoprodukter, ofte stiller. Der er bl.a. links til data for nanomaterialer, produkter, arbejdsmiljørelevant information og information, som er tilgængelig i REACH.

Medlemszonen

Man får adgang til medlemszonen ved at oprette sig som bruger. Her er vejledninger og forskellige værktøjer, som brugerne kan finde ved filtrering alt efter behov. I medlemszonen finder man

 • Et risikoledelsessystem til nanoteknologiske innovationsprojekter etableret som et værktøj
 • 13 understøttende værktøjer til risikovurdering, –håndtering, –prioritering og -overvågning:
  - screening af kilder til identifikationer af tendenser inden for nanoteknologi og mulige risici
  - control banding (simple værktøjer til at vurdere risikoens størrelse i en arbejdsproces og muligheden for at håndtere den) til kvantitativ risikovurdering på forskellige informationsniveauer
  - ’safer-by-design’ og multikriterie beslutningsværktøjer
  - risikoovervågning, -styring og –vejledning/håndtering.
 • Beskrivelser af værktøjerne og eksempler på deres anvendelse.
 • Databaser –forskningsdata om nanomaterialer, nanomaterialer registreret i REACH og nanoholdige produkter
 • Vejledning til nanoteknologisk risikoledelse, identifikation og karakterisering af nanomaterialer, og risikohåndtering.

 

Systemet til risikoledelse i Nano Risk Governance Portal omfatter blandt andet dette modificerede standardkoncept for den nanospecifikke kemiske risikovurdering og –håndtering, hvor fase 2, 3, 4 og 7 er understøttet af nanospecifikke værktøjer.

Systemet for risikoledelse og risikohåndtering er udviklet med udgangspunkt i en kombination af den såkaldte Cooper Stage-Gate® idea-to-launch innovation funnel model og en række standarder og nanospecifikke vejledninger som fx

 • ISO 21505:2017 Standard on Project, programme and portfolio management – Guidance on governance
 • ISO 31000: 2018 Risk management — Guidelines
 • ISO45001:2018 Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use; ISO31000:2018 Risk Management – Principles and guidelines
 • CEN/TS16937:2016 Nanotechnologies – Guidance for the responsible development of nanotechnologies
 • ISO/TR13121:2011 Nanotechnologies – Nanomaterial risk evaluation
 • ISO/TS12901-1:2012: Nanotechnologies – Occupational risk management applied to engineered nanomaterials – Part 1: Principles and approaches.
 • selve processen opfordres brugeren til at overveje muligheder for Safe-by-Design af nanomaterialer og nanoprodukter, genanvendelse og STOP-princippet, som identificerer de forskellige niveauer af forebyggelsestiltag, der er essentielle i europæisk risikohåndtering i arbejdsmiljøet.

Man kan se, hvad portalen omfatter i denne guide: User guidance for the Nano-Risk Governance Portal.

 

Safety Observer – et værktøj til risikoledelse ved arbejde med nanomaterialer

Safety Observer er en app til at undersøge sikkerhedsforhold og sikkerhedsadfærd på arbejdspladsen, som er udviklet af NFA og Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest og kan downloades gratis.

App'en skal ses som en digital udgave af et runderingsværktøj, og dermed som et supplement til – ikke en erstatning for – det øvrige forebyggelsesarbejde. Den giver et billede af sikkerhedsniveauet på arbejdspladsen. Resultaterne udtrykkes i et tal, som bliver udregnet på baggrund af de udførte registreringer, og de kan sammenlignes med tidligere målinger eller med andre arbejdspladser.

I forbindelse med caLIBRAte-projektet er der nu også udviklet en skabelon, ’NanoObserver’, som kan bruges til at vurdere sikkerhedsforhold og –adfærd i forbindelse med arbejde med nanomaterialer i laboratorier og industri. Det drejer sig fx om skiltning, opbevaring, velfærdsforanstaltninger som fx bade- og omklædningsrum og spisefaciliteter, førstehjælp samt brug af personlige værnemidler og tekniske hjælpemidler. Skabelonen findes på både dansk og engelsk.

Læs mere om Safety Observer.

Hent app’en i din appstore.

Læs evt. relevante artikler fra projektet

Yderligere oplysninger

Professor Keld Alstrup Jensen, NFA

Læs evt. NFA's temanyhedsbrev om Nano Risk Governance Portal.