Safety Observer App 2.0

Safety Observer er en gratis app, som gør det nemt at indsamle oplysninger om arbejdsmiljørisici på en arbejdsplads.

Driftsinformation (Dansk)Operational information (English)

Safety Observer er en metode til at undersøge arbejdsmiljørisici på arbejdspladsen. Den kan bruges på mange typer af arbejdspladser lige fra byggepladser, kontormiljøer, i industri, bager- og konditor butikker, landbrug, dag- og døgninstitutioner og transport til arbejde med nanomaterialer og støvende processer.

Om værktøjet

Safety Observer giver et billede af sikkerhedsniveauet på arbejdspladsen, og resultaterne udtrykkes i et tal, som udregnes på baggrund af de udførte registreringer. Tallet kan understøttes af noter, fotos og smileys.

Resultaterne vises med det samme på skærmen (tablet eller smartphone) og bliver sendt i en pdf-rapport pr. mail direkte til observatøren.

Resultaterne kan sammenlignes med tidligere målinger eller med andre arbejdspladser.

App'en skal ses som en digital udgave af et runderingsværktøj, og dermed som et supplement til – ikke en erstatning for – det øvrige forebyggelsesarbejde.

App'en er udviklet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i samarbejde med Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning og Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA).

Safety Observer består af to dele

  1. Et webbaseret administratormodul, hvor virksomheder kan oprette deres egne skemaer og administrere resultaterne
  2. En app til at registrere arbejdsmiljørisici direkte på arbejdspladsen

Se en kort video om administratormodulet:


Se en kort video om hvordan du bruger app'en


Sådan gør du

  • Download Safety Observer-app’en gratis fra App Store (iOS) eller Google Play (Android) til både smartphones og tablets. OBS! Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige på alle iOS eller Android enheder.
  • Skabeloner tilføjes løbende til administrationsmodulet og findes, når du opretter eller redigerer et skema under 'Tom skabelon' og 'Eksempler', fx til brug på byggepladser, kontormiljøer, i industri, bager- og konditor butikker, landbrug, dag- og døgninstitutioner, transport, arbejde med nanomaterialer, støvforebyggelse, osv.

Anden information

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Pete Kines, NFA

Ny skabelon kan hjælpe jer med Covid-19-sikkerheden (februar 2021)

Safety Observer har fået en ny skabelon til sikkerhedstjek, som virksomheder i de fleste brancher kan bruge, når de skal dokumentere og vurdere deres Covid-19-sikkerhedstiltag.

Skabelonen er udviklet af NFA i dialog med Sundhedsstyrelsen.

I finder Covid-19 skabelonen i administratormodulet, og kan tilpasse den til jeres specifikke behov.

Safety Observer er nu tilgængelig i en ny og forbedret udgave (november 2020) 

Safety Observer 2.0 er forbedret med en række nye funktioner. Først og fremmest tekniske funktioner, som gør det mere brugervenligt at anvende Safety Observer. Men der er også udarbejdet nye skabeloner, som gør det nemmere at anvende Safety Observer i endnu flere brancher. Der er desuden  udarbejdet en pjece, der kortfattet beskriver, hvad Safety Observer er, og hvordan den kan anvendes. Der er også 2 nye korte film om, hvordan du som 'app administrator' og/eller 'bruger' kan anvende app'en på din arbejdsplads.


Google badge DK

Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.

App Store Badge DK

 Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00