Spring over hovedmenu

NanoSafer

NanoSafer er et hjælpeværktøj, som virksomheder og andre kan anvende til at gennemføre en nanospecifik APV for konkrete arbejdsopgaver, hvor man håndterer tekniske (producerede) nanomaterialer på arbejdspladsen.

Formål

NanoSafer er udviklet for at hjælpe virksomheder med at 

  • identificere, om et stof skal betragtes som et nanomateriale
  • vurdere risikoen ved at anvende et specifikt nanomateriale i en given arbejdssituation og det anbefalede beskyttelsesniveau, som medarbejdere bør arbejde under.

Om værktøjet

NanoSafer er udviklet af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og konsulenter fra Teknologisk Institut (TI).

Værktøjet er især målrettet arbejdsmiljørepræsentanter og -ledere, tilsynsførende samt konsulenter.

Indtil videre kan NanoSafer udelukkende vurdere risici ved arbejdsprocesser, hvor der kan være udslip i forbindelse med håndtering af pulver og udslip fra kontinuerte periodiske processer som fx udslip fra proceslinjer, pulvertransport i rør eller under påfyldning.

Sådan gør du

Start med at registrere dig på http://nanosafer.org/ og download manualen. Log herefter på og følg manualen. Undervejs får du brug for følgende oplysninger:

  • Leverandørens tekniske datablade
  • Sikkerhedsdatablade leveret med materialet (nærmeste analoge massemateriale)
  • erhvervsmæssige eksponeringsgrænser for respirabelt støv (nærmeste analoge massemateriale)
  • data om arbejdssituationen
  • data om arbejdspladsen.

Dine data lagres i fortrolige personlige filer, så det kan kun genbruges af samme bruger. Data er kun tilgængelig med den valgte log-in og adgangskode.

Baggrund

Virksomheder, der arbejder med nanomaterialer, skal udarbejde en kemisk arbejdspladsvurdering (kemisk APV). Den kemiske APV udgør et vigtigt grundlag for, at virksomheden kan planlægge og tilrettelægge arbejdet, så de ansatte kan udføre arbejdet uden risiko for deres sikkerhed og sundhed (læs mere om ’Arbejde med nanomaterialer’ på Arbejdstilsynets hjemmeside).

Det kan være svært at udarbejde en pålidelig kemisk APV for nanomaterialer, fordi:

  • de gældende grænseværdier for stoffer og kemikalier generelt ikke er etableret for nanomaterialer
  • der er begrænset viden om, hvor stor udsættelsen er for nanomaterialer i arbejdsmiljøet.

I disse situationer kan virksomhederne anvende et såkaldt ’control banding-værktøj’ til at vurdere og håndtere risiciene forbundet med det specifikke arbejde. Det kan fx være NanoSafer.

Indtil videre kan NanoSafer udelukkende vurdere risici ved arbejdsprocesser vedrørende håndtering af pulver og udslip fra processer som fx udslip fra proceslinjer, pulvertransport i rør eller under påfyldning.


Yderligere oplysninger