Spring over hovedmenu

NFA høster europæisk anerkendelse for innovativ forskning

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 05-03-2021

NFA har videreudviklet en ’kunstig lunge’, så den nu kan bruges til at teste, om stoffer kan give akutte lungeskader ved indånding. Metoden bliver nu anerkendt for sit innovative potentiale af EU’s Innovation Radar.

The Innovation Radar er et initiativ fra Europa Kommissionen, som identificerer og evaluerer EU-finansierede forskning- og udviklingsprojekter for, om de har et højt innovativt potentiale. Er potentialet højt nok, præsenterer Innovation Radar projektet på deres portal, så firmaer, investorer, borgere, embedsmænd og andre får mulighed for at opsøge innovatorerne vedrørende et evt. samarbejde.

Fra 26. februar kan man nu også se en præsentation af projektet SmartNanoTox, som NFA har deltaget i. Her har forskere primært fra NFA videreudviklet en metode – en kunstig lunge - til at screene luftbårne stoffer som partikler og væskedråber (aerosoler) for, om de kan give gener og akut påvirke lungernes funktion, hvis man indånder dem i arbejdsmiljøet.

- Vi er naturligvis rigtig glade for og stolte over, at Innovation Radar ser potentialet i vores metode og har valgt at omtale den på deres platform. Vi håber, det bl.a. kan føre til, at den kunstige lunge bliver anerkendt som en EU-standard til test af akutte lungeskader, siger Ulla Vogel, professor på NFA.

Meget nøjagtigt testresultat

Forskerne på NFA har oprindeligt videreudviklet den kunstige lunge til at undersøge sprayprodukters skadelige effekter på lungerne. Efterfølgende har de også testet, om den kunstige lunge kan bruges til bl.a. at teste astmamedicin og perfluorerede stoffer. Resultaterne fra undersøgelserne viser, at den kunstige lunge er god til at forudsige eventuelle gener og akutte påvirkninger af lungerne.

I SmartNanoTox fik forskerne mulighed for at teste, om den kunstige lunge også kan bruges til at screene nanomaterialers evt. skadelige effekter på lungerne, og det ser de foreløbige resultater ud til, at man kan.

Offentliggørelsen af resultaterne fra de forskellige undersøgelser i videnskabelige tidsskrifter har vakt interesse for den kunstige lunge fra flere sider.

- Vi har bl.a. snakket med flere virksomheder, som er interesseret i den kunstige lunge, og jeg har snakket med US EPA, som er den amerikanske miljøstyrelse, om muligheden for at anvende metoden til test i forbindelse med regulering af brugen af kemikalier fx i produkter og ved udsættelse for dem på arbejdspladserne, fortæller Jorid B. Sørli, seniorforsker på NFA.

NFA håber, at omtalen af den kunstige lunge på EU’s innovation Radar kan medvire til at nå bredere ud med potentialet i metoden.

Uden brug af forsøgsdyr

Den kunstige lunge har også en anden stor fordel ud over dens nøjagtighed. Screeningen af stoffer kan nemlig foregå uden brug af forsøgsdyr. I stedet for fungerer metoden som en kunstig lunge ved hjælp af væskefilm fra indersiden af lungerne (surfaktant), som bliver udvundet fra slagtedyr.

Derudover er metoden robust, hurtig og billig sammenlignet med test på forsøgsdyr.

’Bestil en forsker’

Én af forskerne bag udviklingen af den kunstige lunge, Jorid B. Sørli, tilbyder igen i år at fortælle om sin forskning som en del af ’Forskningen Døgn’, der foregår i slutningen af april. Hun tilbyder at holde foredrag om emnet ’Er kunstige organer fremtidens forsøgsdyr?’, hvor hun også fortæller om den kunstige lunge.

Læs mere om metoden

Kunstig lunge kan forudsige imprægneringsprodukters giftighed. Faktaark nr. 67, udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø november 2017.

Kunstig lunge kan sandsynligvis erstatte dyreforsøg, nyhed på nfa.dk


Yderligere oplysninger