Spring over hovedmenu

Ny portal skal styrke risikovurderingen af tekniske nanomaterialer på arbejdspladserne

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 24-09-2020

Udviklere, virksomheder og rådgivere kan nu hente viden og kvalitetssikrede værktøjer til at risikovurdere og –lede deres arbejdsprocesser med tekniske nanomaterialer.

Nano Risk Governance Portal er en portal med information og testede værktøjer til risikoledelse af nanoteknologi. Portalen er udviklet gennem det EU-finansierede forskningsprojekt, caLIBRAte, som professor Keld Alstrup Jensen fra NFA har stået i spidsen for, og den opfylder en vigtig funktion.

- Nanomaterialer kan produceres og modificeres kemisk, så de opnår særlige egenskaber, som er attraktive for industrien. Men vi ved også, at nanomaterialer generelt er mere sundhedsskadelige end større partikler med den samme kemiske sammensætning. Samtidigt er der begrænset almen viden om eksponeringsniveauer for nanomaterialer i arbejdsmiljøet. Virksomheder har derfor en stor udfordring med at sikre arbejdsmiljøet i alle led fra udvikling til det endelige produkt – ja faktisk helt frem til, at produktet bortskaffes, siger Keld Alstrup Jensen.

Pålidelige værktøjer efterspurgt

Pålidelige værktøjer til risikovurdering og -ledelse er essentiel for at sikre, at virksomheder kan dokumentere, at de har et sikkert arbejdsmiljø. Der er gennem tiden udviklet en række forskellige værktøjer til at vurdere de potentielle miljø- og sundhedsmæssige risici ved anvendelse af nanomaterialer. Tidligere har det ikke været muligt at teste disse værktøjer, fordi der manglede testdata. Det betød, at værktøjerne hovedsageligt var udviklet ud fra teoretisk viden og konceptuelle tilgange. Derudover manglede der et samlet overblik over tilgængelige værktøjer, og hvad de kunne anvendes til. Virksomhederne har derfor haft store udfordringer med at finde egnede metoder og værktøjer til at frembringe pålidelige data til at vurdere og forebygge de mulige risici ved at producere og arbejde med nanomaterialer og bruge deres produkter.

- Et pålideligt system til risikovurdering og risikoledelse af nanoteknologisk udvikling og produktion har længe stået på ønskelisten blandt udviklere, producenter, virksomheder, konsulenter, myndigheder og i sidste ende også hos forbrugerne, der skal aftage virksomhedernes produkter, fortæller Keld Alstrup Jensen.

Interessenters behov tilgodeset

Portalen og værktøjerne er udviklet med bidrag fra interessenter fra bl.a. forsknings- og udviklingsinstitutioner, konsulenter, virksomheder, myndigheder, og befolkningen generelt, som har defineret deres behov for viden og værktøjer samt interessenternes kompetencer.

Målet har været at sikre, at virksomhederne både får adgang til

  • validerede metoder, som kan anvendes til risikovurdering og håndtering allerede tidligt i udviklingsfasen
  • mere avancerede modeller kombineret med biologiske tests, som kan bruges senere i processen og også dokumentere, at et produkt er sikkert at anvende.

- Det er afgørende, at interessenterne har tillid til, at metoderne og modellerne giver acceptable resultater, og det gøres bedst ved at teste og demonstrere, hvor godt metoderne fungerer ved sammenligning med rigtige test og måleresultater, forklarer Keld Alstrup Jensen.

Grafikken illustrere det generelle koncept for det det koncept, som caLIBRAte har udviklet, lægges der op til, at virksomheder foretage en risikovurdering for arbejdsmiljø, forbrugere, og miljø i hver enkelt fase fra idé gennem udvikling og til den endelige produktion, hvor produktet lanceres og følges op via overvågning.
Det generelle koncept for risikoledelsessystemet tager udgangspunkt i den såkaldte ’Cooper Stage-Gate® idea-to-launch innovation funnel model’.

I det koncept, som caLIBRAte har udviklet, lægges der op til at foretage en risikovurdering for arbejdsmiljø, forbrugere, og miljø i hver enkelt fase fra idé gennem udvikling og til den endelige produktion, hvor produktet lanceres og følges op via overvågning. Den kemiske risikovurdering blive dermed en fast del af beslutningsgrundlaget for den videre udvikling fra start til slut. Denne tilgang sikrer også, at man ikke fortsætter en teknisk udvikling, der til sidst må forkastes eller starte forfra, hvis man først identificerer en uhåndtérbar fare sidst i udviklingsforløbet. Formålet er gradvist at opnå de bedst mulige data som vil føre til en mere pålidelig risikokommunikation og risikooverførsel mellem relevante interessenter.

Besøg portalen

Nano-Risk Governance Portal er pt. på engelsk og findes via dette link.

Viden, vejledninger og testede værktøjer

Nano Risk Governance Portal er udviklet som en såkaldt one-shop-stop, hvor brugerne både kan få adgang til information om nanoteknologi og til et fleksibelt risikoledelsessystem. Systemet er understøttet med vejledninger og testede værktøjer, som konsulenter, udviklere og virksomheder kan anvende til at risikovurdere og -lede i forbindelse med deres innovation, produktion og anvendelse af tekniske (producerede) nanomaterialer. Læs mere om portalen i nyheden ’Kvalificeret hjælp til risikoledelse af nanomaterialer’.

Ud over selve portalen har caLIBRAte også genereret værdifuld ny viden i relation til nanomaterialer – bl.a.

Hvad nu?

Portalen og værktøjerne vedligeholdes pt. af de respektive organisationer, der har udviklet dem. Portalen fra caLIBRAte er første skridt mod det endelige mål, og NFA er fortsat i gang med at udbygge materialet finansieret af projektet GOV4NANO. Målet er på længere sigt, at en organisation kan overtage vedligeholdelsen og portalens fortsatte udvikling. Det kan fx være en opgave for et kommende Nano Risk Governance Council, som er ved at blive etableret gennem finansiering af de tre EU-projekter - GOV4NANO, RiskGone og NANORIGO.

Yderligere oplysninger

Professor Keld Alstrup Jensen, NFA