Spring over hovedmenu

Spørgeskema om Uønsket Seksuel Opmærksomhed og Chikane på arbejdspladsen (SUSO)

NFA har i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet udviklet et nyt spørgeskema, som arbejdspladser kan bruge som et redskab til at undersøge forekomsten af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane. Spørgeskemaet benyttes også til forskningsbrug.

Kort om spørgeskemaet

Med spørgeskemaets spørgsmål spørges der ind til 21 forskellige former for adfærd på arbejdspladsen, der kan betegnes som seksuelt chikanerende.

Spørgsmålene belyser de overordnede emner:

  • Kønskrænkende adfærd, fx nedsættende behandling på baggrund af køn eller seksualitet
  • Uønsket seksuel opmærksomhed, fx uønskede tilnærmelser eller berøringer
  • Seksuel tvang, fx afkrævning af seksuelle tjenester til gengæld for en forfremmelse.

Spørgeskemaer omfatter desuden situationer, hvor ansatte har været samlet til fx fester eller kurser, samt situationer hvor de ansatte har været i kontakt med borgere, kunder og/eller patienter.

Du kan downloade spøgeskemaet gratis på SDU's hjemmeside

Samme sted er der også en vejledning til spørgeskemaet og dialogredskaber, som I kan bruge som en hjælp til at få italesat grænsesætning og forventninger til hinanden på arbejdspladsen.

Spørgeskemaet til forskningsbrug

Fra december 2021 til januar 2022 bliver spørgeskemaet sendt ud til knap 40.000 tilfældigt udvalgte personer i 36 brancher.

Formålet med undersøgelsen er at gennemføre en nuanceret kortlægning af omfanget af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane i den danske arbejdsstyrke på tværs af brancher.

Forskerne vil opnå en bedre forståelse af problemets omfang og karakter. Ligeledes skal der indsamles mere viden om, hvor og hvilke typer af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane der forekommer mest hyppigt. Undersøgelsen kan også give et indblik i, hvordan og hvorvidt arbejdspladserne har håndteret problematikken.

Resultaterne af undersøgelsen forventes offentliggjort i slutningen af 2022.

Baggrund

Forskere fra NFA og Statens Institut for Folkesundhed har udviklet SUSO-spørgeskemaet i samarbejde. Undersøgelsen er finansieret af puljemidler på Finansloven for 2021.


Yderligere oplysninger


Læs også

Seksuel chikane på jobbet kan muligvis øge risikoen for depression

Sexchikane skal undersøges mere målrettet – både i forskningen og på arbejdspladserne