Spring over hovedmenu

Hvem og hvor mange er udsat for seksuel chikane på danske arbejdspladser?

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Af: Hanna Sigga Madslund - 22-02-2018

Omsorgsmedarbejdere på plejehjem, hospitaler og bosteder er nogle af de mest udsatte, når det gælder seksuel chikane, og det går især udover de unge, kvindelige medarbejdere mellem 18 og 24 år. Det viser resultaterne af NFA’s undersøgelse Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2012-2016.

Seksuel chikane måles i NFA’s undersøgelse Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2012-2020 ved spørgsmålet ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for seksuel chikane på din arbejdsplads?” Svarmulighederne er: Dagligt, ugentligt, månedligt, sjældnere eller aldrig.

Forekomsten af seksuel chikane fra 2012-2016

 Tidsudvikling af seksuel chikane

Som grafen viser, har der været en mindre, men statistisk signifikant stigning i seksuel chikane fra 2014 til 2016. Andelen er steget fra 2,8 procent i 2012 til 3,7 procent i 2016. Det viser rapporten Fakta om Arbejdsmiljø & Helbred 2016, udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2017 (find link nedenfor). 

Fordeling på alder og køn for forekomst af seksuel chikane

Som søjlediagrammerne viser, er kvinder generelt mere udsat for seksuel chikane end mænd. Især går det ud over unge kvindelige medarbejdere mellem 18 og 24 år, hvor 11,1 procent har været udsat mod 3,2 procent af de unge mænd i samme aldersgruppe. Udsættelsen for seksuel chikane falder med alderen for både mænd og kvinder. Tallene er fra AH-undersøgelsen 2016.

Fem mest og fem mindst udsatte jobgrupper

Fem mest og fem mindst udsatte jobgrupper

Grafikken viser de fem jobgrupper med henholdsvis den største og den mindste andel af lønmodtagere, som har været udsat for seksuel chikane inden for de seneste 12 måneder, ses herunder. Det er især social- og sundhedsassistenter samt specialpædagoger, som har oplevet seksuel chikane inden for de seneste 12 måneder, mens journalister og malere er den andel af lønmodtagere, hvor færrest har været udsat for seksuel chikane.

Læs mere 

Læs NFA's temanyhedsbrev om seksuel chikane på arbejdspladsen

Læs hele NFA's temanyhedsbrev om seksuel chikane på arbejdspladsen, udsendt den 22. februar 2018.