Spring over hovedmenu

Seksuel opmærksomhed fra borgere - guide til håndtering af udfordringer i arbejdsmiljøet

Denne guide skal hjælpe medarbejdere, særligt inden for social- og sundhedsområdet med at sætte grænser i forhold til borgerne og tage den vanskelige snak med kollegaer og pårørende.

Download guiden 'Seksuel opmærksomhed fra borgere – guide til håndtering af udfordringer i arbejdsmiljøet'

Guiden sætter fokus på nogle af de typiske dilemmaer, som medarbejdere står over for, når de på den ene eller anden måde skal forholde sig til borgerens seksualitet. Den består af forslag til øvelser, man kan lave på arbejdspladsen, dilemmakort til at starte en diskussion og konkrete eksempler på, hvordan fem arbejdspladser har løst deres problemer med uønsket seksuel opmærksomhed.

Hvad gør man for eksempel som sygeplejerske, når en patient altid kommenterer ens bryster? Gør det nogen forskel, at patienten er dement? Skal man sige noget til kollegerne? Eller hører det bare med til jobbet?

Det skal ikke være op til den enkelte at vurdere, hvor grænsen går, og hvordan han eller hun skal reagere. I stedet skal det behandles som ethvert andet arbejdsmiljøproblem, som arbejdspladsen skal tage ansvar for. Det skal holdes på et professionelt plan.

Formål

Omsorgsmedarbejdere er oftere udsat for seksuel opmærksomhed end andre faggrupper. Guiden 'Seksuel opmærksomhed fra borgere – guide til håndtering af udfordringer i arbejdsmiljøet' vil skabe opmærksomhed om den belastning, det kan være for den enkelte, og hjælpe arbejdspladsen til at tage hul på snakken. Formålet med guiden er at give arbejdspladsen inspiration til at involvere både medarbejdere og ledere i en fælles indsats for at minimere belastninger som følge af seksuel opmærksomhed fra borgere. 

Baggrund

Guiden 'Seksuel opmærksomhed fra borgere – guide til håndtering af udfordringer i arbejdsmiljøet' er et resultat af forsknings- og udviklingsprojektet ”Seksuel chikane i omsorgsarbejdet”. Projektet gennemføres af COWI, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og NIRAS.


Læs også

Ny undersøgelse kortlægger grænseoverskridende adfærd på arbejdspladsen


Yderligere oplysninger