Spring over hovedmenu

Seksuel chikane fra patienter, klienter eller kunder har også konsekvenser for de ansatte

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Af: Hanna Sigga Madslund - 22-02-2018

Er man udsat for seksuel chikane på arbejdet, har man flere depressive symptomer end ansatte, der ikke er udsat. Men niveauet af depressive symptomer afhænger af, hvem der udøver chikanen. Det viser et studie blandt mere end 7.603 medarbejdere på 1.041 arbejdspladser.

Ansatte, som oplever seksuel chikane fra patienter, klienter eller kunder, har flere depressive symptomer end ansatte, der ikke er udsat. Men ansatte udsat for seksuel chikane fra kolleger, ledere eller andre ansatte har et endnu højere niveau af depressive symptomer end, når den seksuelle chikane udøves af patienter, klienter eller kunder. 

Det viser resultaterne af et dansk studie fra 2017. Studiet omfatter dels spørgeskemasvar fra 7.603 ansatte i undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2012 og dels spørgeskemasvar fra 1.041 organisationer i undersøgelsen ’Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats’ fra samme år. 

Nye resultater om seksuel chikane

Resultaterne kommer ikke som en overraskelse for forskerne bag studiet, selvom det er første gang, man kan påvise, at ansatte, der har været udsat for seksuel chikane fra patienter, klienter eller kunder, har et forhøjet niveau af depressive symptomer:

-Det er nyt i forskningen at se, at der er en øget risiko for depressive symptomer ved seksuel chikane fra patienter, klienter og kunder, men det stemmer overens med fundene fra en interviewundersøgelse, som vi har lavet om emnet. Her tyder det også på, at denne form for chikane kan have negative konsekvenser for medarbejderne, siger seniorforsker Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som er en af forskerne bag studiet.

Seksuel chikane fra borgere mere udbredt

De nye resultater tyder på, at konsekvenserne af seksuel chikane er værre, hvis chikanen udøves af kolleger, ledere eller andre ansatte, end hvis chikanen er fra patienter, klienter og kunder. Tidligere forskning har også vist, at der er en øget risiko for langvarigt sygefravær for medarbejdere, som er udsat for seksuel chikane fra kolleger, ledere eller andre ansatte, mens man ikke fandt en øget risiko ved seksuel chikane fra patienter, klienter og kunder.

Men de nye resultater tyder altså på, at seksuel chikane fra patienter, klienter og kunder også har nogle negative konsekvenser, og det må vi ikke må ignorere, fremhæver Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen: 

-Seksuel chikane fra patienter, klienter og kunder forekommer oftere end seksuel chikane fra ledere, kolleger eller andre ansatte, og vores resultater tyder på, at denne form for seksuel chikane også har negative konsekvenser for medarbejderes psykiske velbefindende. Det er derfor vigtigt, at man tager problematikken omkring seksuel chikane alvorligt på de arbejdspladser, hvor det forekommer, uanset hvem det er, der udøver den, siger Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen.

Forebyggende initiativer på arbejdspladsen

Spørgsmålet er, om man kan forebygge de negative konsekvenser. Derfor målte forskerne også på, om tre organisatoriske initiativer kunne forbygge mentale helbredseffekter af seksuel chikane hos de ansatte. Initiativerne var dels tidlige indsatser til at forebygge sygefravær, dels gratis psykologhjælp og dels evalueringer af det psykosociale arbejdsmiljø. Men resultaterne kunne ikke påvise en sammenhæng med niveauet af depressive symptomer hos ansatte udsat for seksuel chikane fra patienter, klienter og kunder. 

Men det skal ikke tolkes, som om det er umuligt at gøre noget:

-Det er vigtigt at understrege, at vi kun har undersøgt betydningen i arbejdsmiljøet generelt af disse ret brede initiativer, som ikke var målrettet seksuel chikane på arbejdspladsen. Vi kan altså ikke ud fra denne undersøgelse sige noget om betydningen af målrettede tiltag, som har til formål at forebygge seksuel chikane eller konsekvenserne af seksuel chikane, slutter Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen.

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Arbejdstilsynet angiver, at Arbejdstilsynet har mulighed for at reagere på seksuel chikane internt på arbejdspladsen i situationer, hvor en person regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en anden person for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende.

Arbejdstilsynet definerer seksuel chikane og krænkelser fra eksterne som psykisk vold. Arbejdstilsynet har således mulighed for at reagere ved fx mundtlige trusler, chikane, ydmygelser, mistænkeliggørelse, forhånelse og diskriminerende udsagn af seksuel karakter fra eksterne.”

Studiet er udført i et samarbejde mellem:

  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA 
  • COWI A/S 
  • Syddansk Universitet 
  • Københavns Universitet 

Læs den videnskabelige artikel

Friborg MK., Hansen JV, Aldrich PT., Folker AP, Kjær S, Nielsen MBD, Rugulies R and Madsen IEH. Workplace sexual harassment and depressive symptoms:  a cross-sectional multilevel analysis comparing harassment from clients or customers to harassment from other employees amongst 7603 Danish employees from 1041 organizations. Friborg et al. BMC Public Health (2017) 17:675. DOI 10.1186/s12889-017-4669-x

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Ida EH Madsen, NFA.

Læs NFA's temanyhedsbrev om seksuel chikane på arbejdspladsen

Læs hele NFA's temanyhedsbrev om seksuel chikane på arbejdspladsen, udsendt den 22. februar 2018.