Spring over hovedmenu

Nyt spørgeskema: Få hjælp til at kortlægge uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen

Med et nyt spørgeskema kan arbejdspladser undersøge forekomsten af grænseoverskridende adfærd. Spørgeskemaet er udviklet i samarbejde mellem forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Syddansk Universitet.

Har nogen piftet efter dig på din arbejdsplads? Har du oplevet, at en kollega taler nedsættende om dit køn? Og har din arbejdsplads hjulpet dig i situationen?

Sådan lyder nogle af spørgsmålene i det nye Spørgeskema om Uønsket Seksuel Opmærksomhed og Chikane, der skal hjælpe danske arbejdspladser med at foretage en grundig kortlægning af grænseoverskridende adfærd. Spørgeskemaet skal ses som et arbejdsværktøj, der kan benyttes af alle typer arbejdspladser.

Download spøgeskemaet gratis under værktøjet "Spørgeskema om Uønsket Seksuel Opmærksomhed og Chikane på arbejdspladsen (SUSO)". På siden findes også en vejledning til spørgeskemaet og dialogredskaber, som kan bruges som en hjælp til at få italesat grænsesætning og forventninger til hinanden på arbejdspladsen.

- Hvis man som arbejdsplads vil forebygge grænseoverskridende adfærd, er det nødvendigt at kortlægge, hvad der faktisk sker. Spørgeskemaet er et rigtig godt redskab, fordi man får et fælles udgangspunkt for det forebyggende arbejde, forklarer Ida E. H. Madsen, der er projektleder og seniorforsker på NFA.

Et mere nuanceret billede på grænseoverskridende adfærd

Uønsket seksuel opmærksomhed kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Derfor spørges der ind til 21 forskellige former for grænseoverskridende adfærd, såsom kønskrænkende adfærd, uønsket seksuel opmærksomhed og seksuel tvang.

- Seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed er komplekse begreber, og derfor har der været et behov for at udvikle en målemetode, der går mere detaljeret til værks. Spørgeskemaet kan derfor hjælpe arbejdspladser med at få et mere nuanceret indblik i problematikken, siger Ida E. H. Madsen.

- I forhold til kønskrænkende adfærd spørger vi eksempelvis ind til, om man er blevet nedgjort eller udelukket fra sociale aktiviteter på arbejdet på grund af køn eller seksualitet.

Virksomheder kan spejle sig i hinanden

Fra december 2021 til januar 2022 bruger forskerne spørgeskemaet til at lave en detaljeret kortlægning af uønsket seksuel opmærksomhed og seksuel chikane blandt knap 40.000 tilfældigt udvalgte personer i 36 brancher.

Når svarene på kortlægningen er behandlet, får arbejdspladserne mulighed for at sammenligne egne resultater med gennemsnittet for deres egen branche, andre sammenlignelige brancher og et landsgennemsnit.

- Muligheden for at sammenligne resultater med lignende arbejdspladser gør det lettere at fortolke svarene. Det giver et indtryk af, om mange eller få på medarbejdere rapporterer om de forskellige typer af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane, forklarer seniorforsker Ida E. H. Madsen og fortsætter:

- Men uanset om mange eller få melder tilbage om uønsket seksuel opmærksomhed og chikane, er det vigtigt at man tager problemet alvorligt. Og lige med disse typer hændelser kan man argumentere for, at én ubehagelig oplevelse er én for meget.

Spørgeskemaet benyttes også til at lave en landsdækkende kortlægning af uønsket seksuel opmærksomhed og seksuel chikane blandt knap 40.000 tilfældigt udvalgte personer i 38 brancher fra december 2021 til januar 2022.

Seksuel chikane kan skade helbredet

Resultaterne fra NFA’s seneste nationale undersøgelse af arbejdsmiljøet i Danmark fra 2018 viser, at 3,6 procent af alle svarpersoner har været udsat for seksuel chikane inden for de seneste 12 måneder. I undersøgelsen rapporterede knap seks procent af kvinderne og knap to procent af mændene, at de havde været udsat for seksuel chikane.

Ifølge Ida E. H. Madsen er det at blive udsat for seksuel chikane skade medarbejderens trivsel og helbred:

- Det er et vigtigt emne at have fokus på. Personer, der rapporterer at de har været udsat for seksuel chikane har større risiko for at udvikle symptomer på depression, ligesom de også har større risiko for at langvarigt sygefravær og selvmord, siger Ida E. H. Madsen.

FAKTA OM DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF UØNSKET SEKSUEL OPMÆRKSOMHED OG CHIKANE PÅ ARBEJDSPLADSEN

Kort om projektet: Med spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelse af Uønsket Seksuel Opmærksomhed og chikane på arbejdspladser i Danmark foretager NFA en nuanceret tværsnits-kortlægning af omfanget af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane i den danske arbejdsstyrke. Målet er at opnå en bedre forståelse af problemets omfang og karakter, samt mere viden om hvor og hvilke typer af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane der forekommer mest hyppigt. Ligeledes kan undersøgelsen give et indblik i, hvordan og hvorvidt disse er blevet håndteret på arbejdspladserne.

Data til undersøgelsen indsamles i løbet af december 2021 og januar 2022. Projektet forventes afsluttet med udgangen af 2022. Undersøgelsen er finansieret af puljemidler på Finansloven for 2021.

Læs mere om undersøgelsen

Yderligere oplysninger

Læs også