Spring over hovedmenu

Rapport viser omfanget af seksuelle krænkelser blandt unge i hotel- og restaurationsbranchen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 14-06-2023

Mere end hver tredje af de unge i hotel- og restaurationsbranchen har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed og chikane det seneste år.

Et stirrende blik, en sjofel sms fra en kollega eller seksuelle kommentarer fra en kunde.

Det er ikke nødvendigvis nemt at være ung og arbejde i hotel- og restaurationsbranchen.

Det fastslår en ny forskningsrapport, der afdækker omfanget af den grænseoverskridende adfærd i branchen. Rapporten er lavet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Center for Ungdomsforskning (CeFU), Aalborg Universitet.

Andelen af 15-19 årige, der har rapporteret uønsket seksuel opmærksomhed og chikane i hotel- og restaurationsbranchen, ligger på 36%. Det svarer til gennemsnittet for unge i alle brancher samlet set, men det ligger væsentligt højere end andelen på tværs af alle brancher og aldre, der er 22%.

- Vi kan se en tendens til, at jo mere alkohol fylder på serveringsstederne, des mere bliver de unge udsat for uønsket opmærksomhed og chikane. De unge fortæller om reaktioner såsom forbløffelse, gråd og vrede, og i nogle tilfælde ønsker de ikke at servere mere, siger seniorforsker Johnny Dyreborg, der har stået i spidsen for undersøgelsen.

20-29-årige er mest udsat

Den klart største andel af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane rapporteres af de 20-29-årige i hotel- og restaurationsbranchen, hvor 57% inden for det seneste år har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed og chikane.

- 15-19-årige ligger således lavere end de 20-29-årige, hvilket muligvis kan skyldes, at arbejdsgiverne tager et særligt beskyttende hensyn til unge 15-19-årige. Den kvalitative del af undersøgelsen peger fx på, at der sker en beskyttelse af de unge under 20 år, så de i mindre grad end deres ældre kolleger har kontakt til kunder og gæster, hvor risikoen for grænseoverskridende adfærd kan intensiveres med alkoholindtaget. Samtidigt kan der være forskelle i antal arbejdstimer ugentligt, idet mange unge 15-19-årige ikke arbejder fuldtid, siger Johnny Dyreborg, seniorforsker på NFA.

Undersøgelsen viser, at 64% af de unge i hotel- og restaurationsbranchen ikke ved, hvor de skal søge hjælp, hvis de oplever uønsket seksuel opmærksomhed og chikane. Det er en markant større andel end gennemsnittet for unge i alle brancher, som er på 45%.

Det er karakteristisk for de unge interviewede i hotel- og restaurationsbranchen, at de ikke har kendskab til deres formaliserede rettigheder, retningslinjer og værdier på deres arbejdspladser, siger Johnny Dyreborg.

Rapporten viser desuden, at det især er kvinder, der er udsat for seksuelle krænkelser, idet omkring halvdelen af kvinderne i branchen har oplevet det mod 1/3 af mændene. Rapporten er således i tråd med tidligere international forskning på området, der viser, at det særligt er unge kvinder, der oplever seksuel chikane.

Ifølge Danmarks Statistiks tal fra 2020 er næsten 110.000 unge i alderen 13-17 år i arbejde, hvoraf 11,8% arbejder i ”Restauranter og barer”.

Eksempler på oplevelser beskrevet i de kvalitative interviews:

”Så var der en eller anden ældre mand, der var godt snaldret efterhånden, der havde givet mig lige et klask i røven. Og der gik jeg også bare, jeg var ikke alene eller noget men..” - Ung kvinde, 17 år, enkeltinterview, s. 33 i rapporten

”.. og så er jeg blevet aet hele vejen ned af ryggen, af en gæst. Og det er ubehageligt og jeg er også blevet råbt ad, af en gæst til en julefrokost, fordi han ikke mente jeg hældte nok alkohol i hans drink.” - Tjenerelev, 19 år, s. 33 i rapporten

Lempelser i lovgivningen

Rapporten er udført efter ønske fra Erhvervsstyrelsen, efter man i 2017 lempede restaurationsloven, så unge under 18 år kan arbejde på serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke og, hvor hovedformålet er servering af mad.

Rapporten skal derfor være med til at evaluere §27 i restaurationsloven, og hvorvidt 15-17-årige er særligt udsatte for vold, trusler, uønsket seksuel opmærksomhed og chikane i branchen.

- Vi havde ikke data nok til at se på 15-17 årige alene, så vi har udvidet gruppen til 15-19 årige, men resultaterne for denne gruppe giver et godt fingerpeg om, hvordan det er for de 15-17-årige, siger Johnny Dyreborg.

Om undersøgelsen

Rapporten tager udgangspunkt i spørgeskemasvar fra 299 respondenter i hotel- og restaurationsbranchen samt kvalitative interviews med henholdsvis 15 unge medarbejdere, 2 arbejdsgiverrepræsentanter og 2 arbejdstagerrepræsentanter Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem NFA og CeFU med Erhvervsstyrelsen som bevillingsgiver.

Læs rapporten: Risiko for vold, trusler og seksuelle krænkelser blandt unge 15-17 årige i hotel- og restaurationsbranchen

Yderligere oplysninger