Spring over hovedmenu

Uønsket seksuel opmærksomhed og chikane fordelt på brancher afdækket i ny rapport

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 11-05-2023

I brancher, hvor medarbejderne har meget kontakt med borgere, kunder og klienter rapporteres der oftere uønsket seksuel opmærksomhed og chikane end i andre brancher.

Der er betydelig forskel i omfanget af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane, når man sammenligner brancher i Danmark.

Omfanget spænder fra 12,1% til 41,2% af de adspurgte medarbejdere, der svarer, at de har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane på jobbet inden for de seneste 12 måneder.

Det viser en undersøgelse, der sammenligner omfanget på tværs af 38 brancher i Danmark.

Branchen med den største forekomst er Restauranter og barer, hvor 41,2% af de adspurgte medarbejdere har rapporteret en grænseoverskridende handling, herefter kommer Hotel og camping (36,2%) og Døgninstitutioner og hjemmepleje (28,8%).

- Generelt rapporteres der oftere uønsket seksuel opmærksomhed og chikane i brancher, hvor medarbejdere har meget kontakt med borgere, kunder og klienter end i andre brancher. Tallene tyder også på, at udøveren af adfærden i disse brancher ofte er en person, som ikke er ansat på arbejdspladsen. Der er dog også eksempler på brancher, som har en relativt høj forekomst af uønsket opmærksomhed fra både eksterne og interne, siger Ida E. H. Madsen, der er seniorforsker på NFA, og som er projektleder på det projekt, som har udarbejdet rapporten.

Den laveste forekomst af uønsket seksuel opmærksomhed ses i branchen Energi og råstoffer, hvor 12,1% af de adspurgte medarbejdere rapporterer at have oplevet grænseoverskridende adfærd de seneste 12 måneder.

Du kan i Arbejdstilsynets brancheoversigt få et overblik over, hvilke jobgrupper der hører under de forskellige brancher

I rapporten bruges ”uønsket seksuel opmærksomhed og chikane” som et samlebegreb, der omfatter tre typer adfærd


 


1. Kønskrænkende adfærd – kan eksempelvis indebære, at man bliver nedgjort på grund af sit køn eller, at man bliver udelukket fra aktiviteter på grund af sit køn eller seksualitet.

2. Uønsket seksuel opmærksomhed - kan være uønskede tilnærmelser, seksuelle kommentarer eller berøringer.

3. Seksuel tvang og bestikkelse - kan være, at man afkræves seksuelle handlinger til gengæld for en belønning (fx ansættelse, lønforhøjelse eller forfremmelse) eller, at man udsættes for overgreb som voldtægt eller voldtægtsforsøg.

Generelt rapporterer kvinder oftere uønsket seksuel opmærksomhed og chikane end mænd. Det gælder også i brancher, hvor der er et overtal af mænd. Eks. i anlægsbranchen, hvor der er flest mænd ansat inden for branchen (89%), findes der flest kvinder, som rapporterer uønskede hændelser (42%)

Få hjælp til at forebygge hos Arbejdstilsynets Callcenter

Rapporten viser også, at mange er i tvivl om, hvor de skal gå til, hvis de oplever grænseoverskridende adfærd. I gennemsnit på tværs af alle brancher ved 31,1% af de adspurgte medarbejdere ikke, hvor de kan få hjælp.

- Undersøgelsen peger på, at der er for mange, som oplever grænseoverskridende adfærd, og for mange som ikke ved, hvor de kan få hjælp. Seksuel chikane og andre krænkende handlinger er et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Man kan blive syg af at blive udsat for det, hvis det er groft eller forekommer flere gange,” siger Inger W. Sandgrav, kontorchef for psykisk arbejdsmiljø og sygefravær i Arbejdstilsynet, der forklarer, at arbejdsgiveren har pligt til at forebygge seksuel chikane og andre krænkende handlinger på lige fod med andre arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdspladser kan få hjælp af Arbejdstilsynet til at forebygge og håndtere grænseoverskridende adfærd. Du kan ringe anonymt til Arbejdstilsynets hotline om krænkende handlinger, og du kan finde gode råd og værktøjer på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Nuanceret spørgemetode – prøv den selv på arbejdspladsen

Undersøgelsen bygger på en metode, hvor der stilles nuancerede spørgsmål inden for 21 forskellige typer hændelser. Hændelserne spænder fra uønskede seksuelle kommentarer om krop, tøj eller livsstil til forsøg på voldtægt eller faktisk voldtægt.

- Vi hjælper folks hukommelse lidt på vej ved at spørge ind til de konkrete uønskede hændelser af seksuel karakter. Det betyder også, at man får mere detaljeret information om, hvad det er for en slags adfærd, der evt. skal ændres på, i de forebyggende indsatser på arbejdspladsen, siger Ida E. H. Madsen, seniorforsker på NFA

Hvis man selv vil undersøge omfanget af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane mere nuanceret på jeres arbejdsplads, kan man downloade spørgeskemaet og tilhørende vejledning på nfa.dk

Om rapporten

Undersøgelsen er lavet af NFA, efter der på finansloven for 2021 blev bevilget midler til Arbejdstilsynets indsats målrettet seksuel chikane og psykisk arbejdsmiljø.

En del af bevillingen er gået til undersøgelsen af uønsket seksuel opmærksomhed. Resultaterne bygger på svar fra cirka 9.000 medarbejdere i alderen 15 til 69 år, der omkring årsskiftet 2021/2022 blev spurgt ind til 21 forskellige typer af konkrete hændelser. Resultaterne er vægtede for blandt andet køn, alder og jobgruppe, så de er repræsentative for de respektive grupper.

Læs rapporten

Yderligere oplysninger