Spring over hovedmenu

Snotnæser og røde kinder: Kan god luftkvalitet give færre sygedage i dagsinstitutioner?

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 16-02-2024

Luftmålere og anonyme postkort skal hjælpe forskere med at undersøge, om luftkvalitet og sygdom i dagsinstitutioner hænger sammen. Målet er at kunne forebygge sygedage blandt børn og ansatte.

Blanke øjne, feber og en løbende næse. De fleste forældre med børn i vuggestuealderen har prøvet at blive kaldt hjem fra arbejde, fordi det lille myr er blevet syg – igen. Samtidig er ansatte i daginstitutioner blandt dem med det højeste sygefravær i Danmark Kilde: Fraværsrapport 2019. Deskriptiv analyse af lønmodtagernes sygefravær i Danmark, NFA 2019.

Derfor undersøger forskere fra NFA i et nyt forskningsprojekt, om bedre luftkvalitet kan mindske sygdom i dagsinstitutioner. Forskerne laver i samarbejde med Gentofte Kommune og Dansk Miljøanalyse et forskningsprojekt, hvor man i 22 institutioner undersøger smitte med virus, der kan give luftvejsinfektioner.

- Institutionsbørn og personalet skal igennem det ene sygdomsforløb efter det andet, men vi håber, at en del sygdom kan forebygges ved bedre luftkvalitet og ventilation, forklarer Lars Andrup, der er og mikrobiolog og seniorforsker på NFA.

Smitte hænger sammen med luftkvalitet

I studiet beder forskerne de ansatte i institutionerne om anonymt at notere årsagerne til eget og børnenes fravær på et postkort og smide det i en aflåst ”postkasse”. Er det fx på grund af snot, ondt i halsen eller dårlig mave? Samtidig måler forskerne luftens CO2-indhold på stuerne for at vurdere, hvor effektiv ventilation og udluftningen er. På den måde kan forskerne undersøge, om der er en sammenhæng mellem smitte og luftkvalitet i institutionerne.

- Vi placerer en måler i de centrale stuer i institutionerne, som registrerer, hvor meget CO2 der er i luften, samt luftens fugtighed og temperatur hvert 10. minut hele vinteren. Det gør vi, fordi vi ved, at særligt luftvejsvirus smitter via den luft, vi udånder. Derfor kan vi bruge den udåndede CO2 som et mål for risikoen for smitte blandt medarbejdere og børn, forklarer Lars Andrup.

Netop udluftning spiller en særlig rolle, når det kommer til at bekæmpe sygdom blandt børn og voksne:

- Når små bitte dråber med virus hænger i luften, og vi indånder dem, så etablerer de sig i vores krop og starter en infektion. Når man lufter ud i et rum, så fjernes den dårlige luft og dermed de små dråber.

Syge børn og medarbejdere koster kassen

Ansatte i dagsinstitutioner er blandt de jobgrupper med højest sygefravær i Danmark. Samtidig har børn i daginstitutioner mere end dobbelt så mange luftvejsinfektioner det første år sammenlignet med børn, der passes hjemme Kilde: Daycare attendance and respiratory tract infections: a prospective birth cohort study. BMJ Open, 7(9), 2017. Langt det meste sygdom skyldes luftvejsinfektioner som forkølelse, RS-virus, corona og influenza.

- Luftvejsinfektioner koster samfundet dyrt, fordi sygdom medfører behov for flere vikarer, og forældre der skal blive hjemme og passe børn. Ikke at glemme de stakkels små børn, der måske kan have 8-12 infektioner det første år i institution. Så der er god grund til at forsøge at nedbringe sygefraværet, siger Lars Andrup.

Blandt andet derfor er Gentofte Kommune gået ind i projektet. Det forklarer Jonas Feldbæk Nielsen, der er dagstilbudschef:

- Pædagoger er frontpersonale, og der er mange kilder til sygdom, når de møder ind på arbejde. Vi prøver at nedbringe smitten på mange forskellige måder i institutionerne, og samarbejdet med NFA er et nyt og spændende greb til netop dette.

Gentofte Kommune har desuden valgt at indgå i projektet, fordi de ønsker at skabe en bedre tid for børnene i institutionerne og et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne:

- Vi håber, at forskningsprojektet kan give os mere viden om fx udluftning. Kan det være et af de elementer, vi kan bruge til at reducere sygefraværet? Hvis udluftning er en af nøglerne, så håber vi, at det er viden, som alle dagstilbud kan bruge, så flere kan få gavn af projektet, forklarer Jonas Feldbæk Nielsen.

Efterfølgende evaluering: Er der penge af spare?

Når projektet med Gentofte Kommune er afsluttet, vil forskere fra NFA lave en økonomisk evaluering af forskellige mulige forebyggelsestiltag, der kan nedbringe smittespredningen og dermed sygefraværet i dagsinstitutioner. Forskerne vil undersøge, om rensning af luft ved ventilation og filtre samt færre børn i hver daginstitution kan have en effekt på smitten.

Den økonomiske evaluering vil beregne omkostninger pr. undgået luftvejsinfektion for hvert forebyggelsestiltag. Evalueringen skal kunne anvendes til at udvælge tiltag i daginstitutioner, som mindsker smitten af luftvejsinfektioner og nedsætter sygefraværet mest muligt for færrest penge.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Lars Andrup, NFA

 

Fakta om sygefravær

I 2022 var sygefraværet på grund af egen sygdom 1,7 dage højere end i 2021. Ansatte i den offentlige sektor havde i 2022 ca. 15 sygefraværsdage.

Kilde: Danmarks Statistik

Om studiet - styrker og begrænsninger

Studiet omfatter næsten 700 børn og 200 ansatte i 22 vuggestuer i Gentofte Kommune. Her undersøger man, om der er sammenhæng mellem CO2-koncentrationen i indeluften og forekomsten af luftvejsinfektioner. Desuden er halvdelen af institutioner udvalgt ved lodtrækning til at gøre en særlig indsats for at lufte ud. Forskningsspørgsmålet er baseret på ny viden, som endnu ikke er valideret i internationale studier.

Forskerne kombinerer luftmålinger med de ansattes selvrapporterede svar, hvor de på postkort registrerer både børnenes og de ansattes sygdomssymptomer. Dermed er forskerne afhængige af personalets engagement til at registrere årsagen til sygefravær.

Projektet er støttet af Helsefonden og BUPL’s Forskningspulje.