Spring over hovedmenu

Digitale platforme kan udfordre unges arbejdsmiljø: Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet, når din nærmeste chef er en app?

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 31-01-2022

Unge, der fx arbejder som kurerer på digitale platforme, oplever, at det er svært at vurdere, hvem der har ansvaret for deres arbejdsmiljø. Det viser ny forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Et hurtigt swipe på en app og du har bestilt rengøringsassistance eller en pizza leveret direkte til hoveddøren. Det er blevet nemt at bestille serviceydelser hjemme fra sofaen på sin smartphone, og særligt de unge er beskæftiget gennem digitale platforme.

Med den nye arbejdsform er arbejdstageren primært i kontakt med en browser eller app i løbet af en arbejdsdag, og det fører en række nye problemstillinger med sig. Det viser nye resultater fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) lavet i samarbejde med Aalborg Universitet, Center for Ungdomsforskning og Roskilde Universitet, hvor forskere bl.a. har spurgt 29 unge om deres arbejdsmiljø. Mange af de unge er nemlig i tvivl om, hvem der har ansvaret, hvis de fx får en arbejdsskade:

- Vi kan se, at særligt de unge, der arbejder freelance, er i tvivl om, hvilke rettigheder og regler der gælder for dem. De adspurgte unge tror, at platformen tager sig af arbejdsmiljøet. Det kan skabe et uklart ansvarsforhold, siger seniorforsker og projektleder ved NFA Johnny Dyreborg.

I forskningen skelner man mellem digitale arbejdsplatforme med eller uden GPS-tracking, hvor arbejdstagerne fx er madbude, og sociale medieplatforme, hvor man fx finder influencere, der lever af at skabe indhold på sociale medier.

Hvad er digitalt platformsarbejde?

  • Platformsarbejde er arbejde, hvor en person stiller sin arbejdskraft til rådighed via en digital platform, der forbinder udbyder og bruger.
  • Tjenesteydelsen består af mindre opgaver som fx børnepasning, rengøring eller levering af mad, som kunden bestiller og betaler for gennem en applikation på deres smartphone.
  • Platformsarbejdere er ofte ansat som freelancere eller selvstændige erhvervsdrivende, og det kan skabe uklarhed om arbejdstagerens rettigheder.

Kilde: Kortlægning af arbejdsplatforme i Danmark. Beskæftigelsesministeriet.

Unge ikke forsikret gennem arbejdsgivere

Ifølge seniorforsker Johnny Dyreborg opstår der især udfordringer, hvis de unge får en arbejdsskade. Det skyldes, at de unge oplever platformen, som deres arbejdsgiver, selv om de fleste platforme kategoriserer de unge som selvstændige i deres vilkår og betingelser.

Eksempelvis kan kurerer, der styrter på cyklen i forbindelse med en arbejdsopgave, opleve, at arbejdsgiveren ikke dækker arbejdsskaden, eller hundeluftere kan opleve, at arbejdsgiverens forsikring dækker hunden, men ikke arbejdstageren selv.

- Det betyder, at de unge arbejdstagere i praksis står alene med ansvaret for arbejdsmiljøet, selv om de oftest har begrænset kontrol over, hvordan arbejdsopgaverne planlægges og udføres. De unge arbejdstagere, vi har talt med, giver udtryk for, at de tror, de er forsikret gennem app’en, men det er de sjældent. Enkelte digitale plaforme dækker de unge, mens andre giver de unge mulighed for at tilkøbe en forsikring, siger Johnny Dyreborg og fortsætter:

- Mange unge synes samtidig, at arbejdsformen giver dem stor frihed, fordi det er fleksibelt.

3F: En bekymrende udvikling

I 3F er man bekymret for, hvilken indvirkning det digitale arbejdsmarked kan have på nye arbejdstagere. Derfor ønsker fagforbundet, at platformsvirksomhederne tager større ansvar for de unges ansættelsesforhold:

- Det, der bekymrer mig, er et fravær af arbejdsidentitet- og arbejdsgiveransvar. De unge står alene uden en synlig chef, siger Caja Bruhn, der er faglig sekretær i 3F København og særligt beskæftiger sig med cykelbudes arbejdsvilkår.

- Platformen sørger for arbejdsopgaverne, men efterfølgende er der ingen, der tager ansvar for arbejdsforholdene. Det strider imod danske principper på arbejdsmarkedet med lønmodtagere og ansvarlige arbejdsgivere, siger Caja Bruhn.

Happy Helper ønsker ikke at ændre freelancemodellen

I Happy Helper, der er en digital rengøringsplatform med ca. 500 tilknyttede freelancere, synes direktør Dennis Forchhammer ikke, at arbejdsgiver- og arbejdstagerforholdet er problematisk:

- Jeg synes ikke, det er så slemt, at der ikke er en decideret arbejdsgiver til stede, som 3F gør det til. Vi hører fra vores freelancere, at de er glade for de rammer, vi skaber. Desuden finder de en anden form for arbejdsfællesskab online, så jeg køber ikke præmissen med en manglende arbejdsidentitet.

I Happy Helper har man lavet en platformsforsikring, der både sikrer arbejdstageren og kunden, hvis der fx skulle ske en arbejdsulykke. Dennis Forchhammer mener, at Happy Helper på bedste vis udnytter de nye muligheder, som teknologien har skabt på arbejdsmarkedet:

- Jeg siger ikke, at vi har fundet den endelige løsning, men jeg synes, vi er kommet langt ved at føre en god dialog med både freelancere og myndigheder. Vi tager også åbent imod de lovbestemmelser, der kommer på området. Vi ønsker klare, fælles rammer for branchen, men vi ønsker ikke at ændre på vores freelancemodel, siger Dennis Forchhammer. Seniorforsker Johnny Dyreborg er glad for, at flere platforme er gået sammen om at undersøge arbejdsmiljøet i forbindelse med forskningsprojektet:

- Det er en meget positiv udvikling, at platformene er med til at finde løsninger på de udfordringer, der kan være ved platformsarbejde.

Om forskningsprojektet

Risici og arbejdsmiljø blandt unge på de nye digitale arbejdsmarkeder – et kollaborativt udviklingsprojekt skal udvikle praksisrelevant viden om arbejdsmiljøet hos unge under 30 år på de digitale arbejdsmarkeder samt udvikle anbefalinger i forhold til introduktion og oplæring. Projektet er et samarbejde mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Aalborg Universitet, Center for Ungdomsforskning og Roskilde Universitet.

Det overordnede formål med projektet er at er skabe viden om unges arbejde på nye digitale arbejdsmarkeder, de unges arbejdsmiljø samt undersøge, hvordan de kan nås med arbejdsmiljøindsatser. I udviklingsprojektet deltager bl.a. Happy Helper, HK Privat, Jobpatruljen/HK Ungdom, Bloggers Delight, Splay One, Danske bloggere under Danmarks Journalist forbund og Wolt Danmark. Der findes fortsat meget begrænset forskning, om de arbejdsmiljøudfordringer der er i forbindelse med arbejde på digitale arbejdsmarker.

De nye resultater er en del af et tværfagligt udviklingsprojekt fra NFA, der skal indsamle viden om arbejdsmiljøet hos unge under 30 år på de digitale arbejdsmarkeder.

 

Projektet er støttet økonomisk af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Læs den videnskabelige artikel

Nielsen ML, Laursen CS, Dyreborg J. Who takes care of safety and health among young workers? Responsibilization of OSH in the platform economy. Safety Science 2022;149:105674. doi: 10.1016/j.ssci.2022.105674.

Yderligere oplysninger