Spring over hovedmenu

Hvordan er dit pizzabuds arbejdsmiljø?

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 16-04-2021

1 ud af 4 unge, der bringer mad ud, har været ude for en arbejdsulykke det seneste år. Men det er uklart, hvem der har ansvaret for arbejdsmiljøet, når opgaven er formidlet via en digital platform, viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Når du ringer efter en pizza, er der en god sandsynlighed for, at den bliver bragt ud med et bud, der har fået opgaven via en digital platform. De er ofte unge og som regel tilknyttet som selvstændige, hvilket betyder, at det er svært at gennemskue, hvem der har ansvaret for arbejdsmiljøet, viser en ny undersøgelse udarbejdet af blandt andet Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

De foreløbige resultater tyder også på, at unge i denne form for beskæftigelse er mere udsatte for negative hændelser og seksuel chikane. Eksempelvis fortæller 1 ud af 8, der bringer mad ud, at de har oplevet trusler om vold, og 1 ud af 7, der arbejder i kunders hjem (babysitting og rengøring), fortæller, at de har oplevet forskellige former for seksuel chikane.

- Vi ved fra andre undersøgelser, at gennemsnitligt 1 ud af 12 unge oplever trusler om vold og 1 ud af 14 unge oplever seksuel chikane på det ordinære arbejdsmarked. Selv om vi skal være påpasselige med at tolke på disse sammenligninger, så tyder resultaterne fra denne pilotundersøgelse på, at unge på digitale platforme på nogle områder er mere udsatte i deres arbejde”, siger Johnny Dyreborg, seniorforsker på NFA.

- Vores undersøgelse viser også, at det er svært for de unge at gennemskue, hvem de skal gå til, hvis de eksempelvis kommer ud for en ulykke eller ikke kan nå deres opgaver. Derudover oplever flere, at de er meget alene og savner kollegiale fællesskaber”, fortæller Johnny Dyreborg.

Forskerne bag undersøgelsen har udarbejdet en række anbefalinger, der kan være mulige svar på de problemstillinger, som resultaterne peger på. Anbefalingerne kan læses i rapporten ”Risici og arbejdsmiljø blandt unge på de nye digitale arbejdsmarkeder”.

Undersøgelsen er en pilotundersøgelse, der skal bakkes op af en mere udførlig analyse.

Læs rapporten

Yderligere oplysninger