Spring over hovedmenu

Nye former for arbejde blandt unge udfordrer arbejdsmiljøet

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Af: Charlotte Aagaard Knudsen - 08-07-2019

Når unge udfører og udveksler deres arbejdskraft på digitale platforme, udfordrer det den vante måde at organisere arbejdsmiljøet på. Der er behov for nytænkning, siger forskere bag en ny rapport.

Professionelle gamere, influencere og platformsarbejdere er nogle af de betegnelser, man bruger om en ny type arbejde, der både udføres og udveksles på en ny måde. Mens youtuberen eller oversætteren udfører arbejdet direkte på den digitale platform eller sociale medie udveksler håndværkeren eller havemanden aftalen online og udfører den derefter fysisk.

-  Det at have atypiske beskæftigelser kan få konsekvenser for arbejdsmiljøet, fordi det kan være svært at se, hvem der har ansvaret, siger Johnny Dyreborg fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.   

Han er medforfatter på rapporten ’New forms of work among young people: Implications for the working environment’, der er finansieret af Nordisk Ministerråd. Rapporten præsenterer 14 portrætter af unge i nye og atypiske former for arbejde. Hovedparten af dem har flere jobs eller mange skiftende jobs over kortere perioder. De får for eksempel arbejde gennem digitale platforme som Handyhand eller Freelancer eller har andre former for atypiske ansættelsesforhold. For nogle er det et ufrivilligt vilkår på et arbejdsmarked, hvor det kan være  svært at finde fodfæste, mens det for andre er noget, de selv har valgt og trives godt med. 

Sikkerhed opfattes som ens eget problem

 De 14 portrætter giver et indblik i både nye og mere velkendte arbejdsmiljøproblemer. De velkendte problemer kan handle om tunge løft, meget lange og intense arbejdsdage, mens de nye problemer typisk handler om økonomisk usikkerhed og uigennemskuelige ansættelsesforhold. Mange af de unge fortæller, at mangel på kolleger er den største udfordring. Det er et fællestræk, at de unge ikke nødvendigvis forstår de udfordringer, de peger på, som arbejdsmiljøproblemer. 

- De føler, at det er deres egne problemer, som de selv må finde ud af at løse og med andre virkemidler, end man traditionelt har brugt i arbejdsmiljøarbejdet. De oplever ikke, at der er nogen steder, de umiddelbart kan gå hen og få hjælp, siger Johnny Dyreborg.

Der kan også være mekanismer ved den digitale platform, hvor arbejdskraften udbydes, som er uhensigtsmæssige i forhold til arbejdsmiljøet. 

- En snedker kan eksempelvis få likes af kunderne i forhold til, hvor hurtig og ’kundevenlig’ han er. Hvis en medarbejder får færre likes, bliver han rykket ned på ranglisten og har derfor sværere ved at få jobs. Det kan give et uheldigt incitament til ikke at nævne eventuelle problemer med arbejdsmiljøet. 

Behov for nye strategier

Forskerne bag rapporten anbefaler, at man i arbejdsmiljøsystemet sætter øget fokus på denne nye type arbejdsmiljøproblemer blandt unge. 

- Først og fremmest er der behov for at formidle viden om disse nye typer arbejde, hvilke vilkår arbejdet udveksles på, og de mulige konsekvenser det har, siger Johnny Dyreborg.

Derudover er det måske nødvendigt at tænke forebyggelse på en bredere måde, eksempelvis ved at integrere forebyggelsen med de algoritmer, der bruges på de digitale platforme.

- Man kunne eksempelvis forestille sig at lave et samarbejde med udbyderne af platformene, så man ikke kan udbyde arbejdsmåder eller forhold, der er problematiske i forhold til arbejdsmiljøet. Og at relevante love og vejledninger automatisk kommer frem på skærmen, når der udbydes opgaver, siger Johnny Dyreborg.

Hvad er nye arbejdsformer


Nye arbejdsformer defineres i denne rapport som arbejde, fx i forbindelse med digitale platforme og sociale medier. Med ’atypisk beskæftigelse’ forstås personer, der enten arbejder på deltid, i tidsbegrænsede stillinger og/eller som solo-selvstændige. Den gruppe, forskerne har set på, er således både dem i nye former for arbejde og dem med en atypisk beskæftigelse. 

Læs rapporten 

Nielsen ML, Nielsen LY, Holte KA, Andersson Å, Gudmundsson G, Heijstra TM & Dyreborg J. New forms of work among young people: Implications for the working environment. Nordisk Ministerråd, 2019.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker, Johnny Dyreborg, NFA