Spring over hovedmenu
To fyre tager imod en madlevering fra et bud.

Forskere på tur: NFA deler viden om udfordringer med arbejdsmiljøet på digitale platforme

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 04-06-2024

Forskning om udfordringer med arbejdsmiljøet for unge platformsmedarbejdere er nået bredt ud. For nylig havde en af de største virksomheder på markedet indbudt til møde om forskningen.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) forskning skal være med til at udvikle et sundt og sikkert arbejdsmiljø i Danmark.

Det er en af de vigtigste målsætninger, når forskerne fra NFA fx går i laboratoriet eller tager på feltarbejde for at undersøge arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser.

Derfor indbydes forskerne ofte til at fortælle om forskningen til fx arbejdspladser og arbejdsmarkedets parter.

Det var for nylig tilfældet, da Wolt havde inviteret forskere fra bl.a. NFA til at holde et oplæg.
Baggrunden er en ny rapport fra NFA, Aalborg Universitet og Roskilde Universitet, der har undersøgt arbejdsmiljøet blandt de unge, som arbejder via digitale plaforme såsom Wolt med for eksempel madudbringning og rengøring.

Tolkes med forsigtighed

Rapporten viser blandt andet, at cirka 40 pct. af platformsarbejdere rapporterer at have været udsat for en arbejdsulykke eller uønsket seksuel opmærksomhed og chikane det seneste år.
I rapporten præsenteres kun resultater fra spørgeskemaet om budes arbejdsmiljø. Det skyldes, at der ikke var tilstrækkeligt med besvarelser fra de øvrige grupper af platformsarbejdere. Der blev i alt udsendt spørgeskemaer til 5.876 bude, hvoraf kun 7,4 pct. af svarene var fyldestgørende nok til, at data kunne anvendes. Tallene skal derfor tolkes med forsigtighed.

- Vi går meget op i, at vores viden er med til at forbedre arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser. En del af vores strategi handler om at skabe netværk og være i dialog med interessenter om vores forskning – og hvordan det så kan anvendes i praksis.
Johnny Dyreborg, seniorforsker på NFA

- På NFA går vi meget op i, at vores viden er med til at forbedre arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser. En del af vores strategi handler også om at skabe netværk og være i dialog med interessenter om vores forskning – og hvordan det så kan anvendes i praksis, siger Johnny Dyreborg, seniorforsker på NFA, og fortsætter:

- I dette tilfælde med de digitale platforme ønsker vi at skabe en opmærksomhed på de mulige udfordringer i denne type beskæftigelse. Derfor er vi glade for, at en af de store aktører på markedet er interesseret i at høre mere om forskningen.

Læs NFA’s omtale af resultaterne fra undersøgelsen i nyheden:Seksuel chikane, vold og diskrimination: Unge platformsarbejdere rapporterer i højere grad krænkende handlinger og arbejdsulykker.


Kilde

Mette Lykke Nielsen m.fl.: Risiko, arbejdsmiljø og krænkende handlinger blandt unge med platformsmedieret arbejde: (RADAR 2)


Kontakt