Spring over hovedmenu

Ny forskning skal undersøge arbejdsmiljøets betydning for udvikling af depression

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 03-01-2024

Hvilke forhold i arbejdsmiljøet øger risikoen for depression? Det skal forskere fra bl.a. NFA nu kigge nærmere på. Målet er i højere grad at kunne forebygge den psykiske lidelse, der rammer knap hver femte dansker.

Tidsbegrænsede ansættelser, høje følelsesmæssige krav i arbejdsopgaverne eller diskrimination på arbejdspladsen. Det er nogle af de forhold i arbejdsmiljøet, der tidligere er blevet koblet til udviklingen af depression blandt medarbejdere.

Med andre ord viser forskning, at arbejdsmiljøet kan spille en rolle, når mennesker udvikler psykiske lidelser.

Men hvilke forhold i arbejdsmiljøet øger risikoen for depression? Og er der et samspil med andre risikofaktorer, fx genetik? Det har nyt forskningsprojekt fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital fået ca. 3 millioner kroner til at undersøge.

Forskning skal føre til bedre forebyggelse

Bevillingen kommer fra Danmarks Frie Forskningsfond og er en del af en større pulje øremærket forskning, der kan bidrage til at skabe bedre rammer i psykiatrien i Danmark.

- Projektet skal undersøge, hvilke forhold i arbejdsmiljøet der bidrager til udviklingen af klinisk depression. Vi vil samtidig tage højde for forhold, der ligger uden for arbejdspladsen, fx hvis medarbejderen er genetisk disponeret for øget risiko for depression, fortæller professor på NFA Reiner Rugulies, der står bag projektet.

- Vi håber, at projektet kan bidrage til at finde veje til at reducere forekomsten af depression i fremtiden.

I projektet anvendes

  • jobeksponeringsmatricer til at identificere arbejdsmiljøfaktorer,
  • blodprøver fra spædbørn til information om genetik,
  • registerdata til information om udviklingen af psykiske lidelser.

Næsten hver femte rammes af depression

Knap hver femte dansker oplever ifølge Psykiatrifonden at blive ramt af depression i løbet af livet. Det har store omkostninger for den enkelte, og tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at depression koster samfundet knap 10 milliarder kroner til behandling, pleje og medicin.

Forskere på NFA har tidligere lavet undersøgelser, der viste sammenhæng mellem arbejdsmiljø og udvikling af depression.

Læs mere her

Ansatte i tidsbegrænsede stillinger har potentielt større risiko for at udvikle psykiske lidelser

Diskrimination på arbejdspladsen kan føre til depression

Medarbejdere i følelsesmæssigt krævende jobs bliver oftere diagnosticeret med depression

Work-related causes of mental health conditions and interventions for their improvement in workplaces

Yderligere oplysninger

Professor Reiner Rugulies, NFA