Spring over hovedmenu

Job&Sind

Hvordan forebygger og håndterer man psykisk mistrivsel på arbejdspladsen? Svaret kan du finde i Job&Sind-værktøjet, der består af 16 anbefalinger til arbejdspladser og ledere fordelt på 4 temaer samt en infopjece og forslag til pejlemærker til arbejdspladsen.

Alle kan blive ramt af psykisk mistrivsel

Psykisk mistrivsel er udbredt blandt erhvervsaktive. Mellem hver 6. og hver 10. erhvervsaktive i Danmark rapporterer, at de enten oplever et højt niveau af depressive symptomer, symptomer på angst eller, at de føler sig stresset.

I et livstidsperspektiv er der tale om en endnu større andel, der oplever en eller anden form for psykisk mistrivsel. Psykisk mistrivsel er et problem, som ikke kun rammer nogle få eller særligt sårbare personer, men er noget alle kan blive berørt af. 

Alle kan på den måde opleve psykisk mistrivsel, ligesom man fx kan få ondt i ryggen eller influenza.

4 temaer om at forebygge og håndtere psykisk mistrivsel

Værktøjet indeholder 16 anbefalinger til arbejdsplads og ledere. Job&Sind-anbefalingerne er fordelt på 4 overordnede temaer:

Tema A: Sådan kan man skabe en rummelig og åben kultur om psykisk mistrivsel

Tema B: Sådan kan arbejdspladsen støtte lederen

Tema C: Sådan kan lederen være opmærksom på og reagere på tegn på psykisk mistrivsel

Tema D: Sådan kan lederen tage hånd om medarbejdere med psykisk mistrivsel

Hvorfor skal arbejdspladsen håndtere psykisk mistrivsel?

Uanset om årsagen til mistrivslen skal findes på arbejdet eller skyldes private forhold uden for arbejdet, kan der være gode grunde til, at arbejdspladsen tager hånd om medarbejdere med psykisk mistrivsel:

 • På arbejdspladsen er man enig om, at det er ”det rigtige” at gøre.
 • Arbejdspladsen vil gerne fastholde medarbejderne og beholde deres ekspertise.
 • Arbejdspladsen vil gerne være rummelig overfor medarbejdere, der oplever psykisk mistrivsel, for at skabe en god atmosfære og tryghed.
 • Arbejdspladsen viser, at den tager et socialt ansvar, hvilket giver et godt omdømme.

Hvem på arbejdspladsen kan gøre en forskel:

 • Ledelsen
 • Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter
 • HR-afdelinger
 • Arbejdsmiljøorganisationen (AMO)
 • Ressourcepersoner med arbejdsmiljø som speciale på både små og store arbejdspladser.

Hvem kan støtte arbejdspladsen i at gøre en forskel?

 • Arbejdsmiljøprofessionelle, fx arbejdsmiljørådgivere- og konsulenter
 • Rådgivere i fx kommuner
 • Fagforeninger
 • Arbejdsgiverorganisationer
 • Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø.


Hvad kan psykisk mistrivsel skyldes?

Psykisk mistrivsel kan komme fra:

 • Belastninger i arbejdet, som fx kan føre til arbejdsrelateret stress.
 • Forhold uden for arbejdet, fx store livsbegivenheder og -overgange som fx skilsmisse alvorlig sygdom, dødsfald eller at blive forældre.

Anbefalingerne bygger på internationale retningslinjer

Anbefalingerne er et resultat af et 3-årigt projekt på NFA og er blevet til gennem et samarbejde mellem forskning og praksis. De bygger på en systematisk søgning i en lang række internationale publikationer. Resultatet var 17 forskellige retningslinjer for, hvordan arbejdspladsen bedst håndterer psykisk mistrivsel.

Retningslinjerne stammer dels fra Australien, Canada, Danmark, Storbritanien og New Zealand samt dels fra 3 internationale organisationer; EU, WHO og OECD

De 17 retningslinjer blev gennemgået i en systematisk proces, hvor de blev sammenfattet og tilpasset til danske anbefalinger. I løbet af denne arbejdsproces inddrog forskere repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og eksperter, som har erfaring med at gennemføre indsatser til at håndtere psykisk mistrivsel i praksis. På den måde er de danske anbefalinger blevet til gennem et samarbejde mellem forskning og praksis.


Yderligere oplysninger