Spring over hovedmenu

Workshop om god forandringshåndtering – sådan gør I

Den forskningsbaserede ’Workshop om god forandringshåndtering’ gør det muligt at tage forandringsudfordringer i opløbet til gavn for det psykosociale arbejdsmiljø.

Hvordan kan ledere og medarbejdere blive bedre til at gennemføre forandringer på arbejdspladsen, så de belaster de ansatte mindst muligt, og resultatet bliver bedst muligt?

Afholdelse af en 3-timers workshop om god forandringshåndtering kan hjælpe jer på vej.

Materialet er udviklet i et forskningsprojekt på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA. Erfaringerne fra projektet omtales i en pjece, som også kan downloades her.

Målgruppe og anvendelse

Materialet nedenfor kan bruges, uanset om man står over for en forandring eller allerede er midt i den. Redskabet er specifikt målrettet især ledere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter og andre, der har en særlig rolle i forhold til at gennemføre forandringer på arbejdspladsen.

Materiale til afholdelse af ’Workshop om god forandringsledelse’

Materialet til at afholde workshoppen om god forandringsledelse omfatter en Powerpoint-præsentation, en instruktion til den, som faciliterer workshoppen, og 3 handouts, som deltagerne arbejder med på workshoppen (sidstnævnte i en pdf-fil):

Præsentation: ’Workshop om god forandringshåndtering’ (Powerpoint)
Denne PowerPoint-præsentation vises til deltagerne af facilitator under workshoppen. Alt, hvad der skal gøres og siges i forbindelse med de enkelte slides, står beskrevet i instruktionen.

Instruktion til ’Workshop om god forandringshåndtering til facilitator’ (Powerpoint)
En udførlig instruktion til den, som skal lede deltagerne gennem workshoppen. Instruktionen beskriver de forberedelser, som skal gøres, inden workshoppen går i gang, og hvad man skal gøre, og hvilke opgaver man skal løse på selve workshoppen.

Handouts til 'Workshop om god forandringshåndtering' (PDF - printes og uddeles på workshoppen)
Omfatter arkene 'Forandringsreaktioner', 'Forstå Forandringen og Handlingsplan' og 'Inspiration til handling'. De enkelte handouts printes i A3 og uddeles til workshopdeltagerne, som beskrevet i instruktionen.

 

Forskningsprojekt bag resultaterne

Redskaberne er udviklet af forskere fra NFA på basis af et interventionsprojekt, hvor ledere fra Novozymes gennemgik et spilbaseret træningsforløb over fire dage, der var udviklet og faciliteret af konsulenter fra Workz.

Pjece: ’Forandringskompetence gør en forskel’

Pjecen kan læses som inspiration og indeholder en beskrivelse af erfaringer fra interventionsprojektet. Den indeholder bidrag fra både praktikere og forskere, der har erfaring med organisatoriske forandringer. Det vil sige, at den giver en viden om nogle af de typiske udfordringer og dilemmaer inden for det psykosociale arbejdsmiljø, der kan opstå, når arbejdspladser gennemfører forandringer.

Download pjecen Forandringskompetence gør en forskel, NFA, 2020, 17 sider.


Samarbejdspartnere bag forskningsprojektet

  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA
  • Novozymes A/S
  • Workz A/S
  • University of Sheffield
  • Copenhagen Business School

Projektet er støttet med midler fra Arbejdsmiljøforskningsfonden og Innovationsfonden


Yderligere oplysninger

Esben Langager Olsen, erhvervs-ph.d. studerende, Novozymes