Spring over hovedmenu

Viden om mentale helbredsudfordringer reducerer stigmatisering på arbejdspladsen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 27-07-2023

Indsatser, der sætter fokus på og udbreder viden om mentalt helbred på arbejdspladsen har en god effekt. Det viser ny forskning, som NFA har bidraget til.

Mange mennesker oplever i kortere eller længere tid i løbet af deres liv mentale helbredsproblemer som angst og depression. Og de får ikke altid den rigtige hjælp eller støtte.

En af grundene er, at der mangler viden om, hvad mentale helbredsudfordringer egentlig er, og hvorfor de opstår. Det kan føre til usikkerhed både hos den, der oplever udfordringerne og hos kollegaerne, og det kan forhindre, at man søger eller tilbyder hjælp og støtte – også på arbejdspladserne.

Spørgsmålene i forbindelse med mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen kan blandt andet være:

Hvordan skal jeg forholde mig til min kollega, der har en depression? Skal jeg høre hvordan det går, eller skal jeg hellere lade være? Hvilken betydning har min kollegas mentale helbredsproblemer for vores samarbejde? Og hvor findes der hjælp?

Nedbryder fordomme

Nu viser et nyt oversigtsstudie, at det har en god effekt, når arbejdspladsen gør noget aktivt for at nedbryde fordomme og barrierer i forhold til mentale helbredsproblemer i arbejdet.

- Oversigtsstudiet fandt 22 enkeltstudier om interventionerne for at reducere såkaldte stigmatiserende holdninger på arbejdspladsen, hvor man oplever fx skam eller skyld, og 20 af disse studier fandt positive effekter af indsatser målrettet reduktion af stigma. Dette gælder uanset virksomhedernes størrelse, og det er dermed også noget, som både små og mellemstore virksomheder kan gennemføre, siger Birgit Aust, der er medforfatter på oversigtsstudiet.

Både fysiske og online indsatser har effekt

Indsatserne, der er undersøgt i studiet, spænder fra korte online forløb til længere fysiske forløb og en blanding.

- Fælles for alle forløbene er, at det handler om vidensdeling, så medarbejderne opnår en større forståelse for fx depression, og hvordan en depression kan forløbe og komme til udtryk, siger Birgit Aust, seniorforsker ved NFA.

Et eksempel på en indsats, der viser gode resultater, er et online introduktionsprogram, som består af to moduler af 30 minutter. Et som fokuserer på depression og et som fokuserer på angstlidelse. Programmet består af oplysninger om tilstanden, herunder dens forekomst, symptomer, behandlinger, risikofaktorer, mytedannelser, råd til lederne og råd til kolleger til en person med depression/angst samt kilder til hjælp. Programmet har et interaktivt format med grafik og øvelser. Der vises også video vignetter af mennesker med egen erfaringer med depression eller angst for at øge forståelsen af sygdom, og hvordan det kommer til udtryk.

Kun holdninger - ikke adfærd

I oversigtsstudiet blev der kun opsamlet resultater på stigmatiserende holdninger, dvs. hvad svarer folk om deres holdninger, efter de har været med i en indsats, hvor de hørte om baggrunden og udviklingen af mentale helbredsproblemer, og hvordan man kan understøtte kollegaer.

- Her var de tydeligt, at de fleste deltagere havde mindre stigmatiserende holdninger efter i forhold til før indsatsen på arbejdspladsen. Oversigtsstudiet fortæller på den måde ikke noget om medarbejdernes handlinger. Holdningsændring er et vigtigt første skridt, men det er selvfølgelig vigtigt at undersøge effekten af konkrete handlinger yderligere, siger Birgit Aust.

Har du eller en kollega brug for hjælp?

NFA har udviklet hjemmesiden Job&Sind med 16 konkrete anbefalinger til, hvordan man kan støtte på arbejdspladsen og tale om psykisk mistrivsel. Der er gode råd til både ledere og medarbejdere

Psykiatrifondens hjemmeside kan du finde gode råd og hjælp til håndtering af psykiske lidelser. Du kan blandt læse om, hvad man kan sige, hvis man taler med en person med en psykisk lidelse.

Læs den videnskabelige artikel

Evidence for the effectiveness of interventions to reduce mental health related stigma in the workplace: a systematic review

Om undersøgelsen

Studiet er en del af og økonomisk støttet af EU-projektet MENTUPP, der har til formål at forbedre, forebygge og håndtere mental sundhedsproblemer i små og mellemstore virksomheder. Læs mere om MENTUPP her.

I undersøgelsen har forskerne i et oversigtsstudie (et review) undersøgt 22 indsatser på arbejdspladserne, som alle havde til formål at reducere stigmatiserende holdninger om mental helbred. Studierne blev gennemført i Canada, Australien, Japan og en række europæiske lande, og de omfattede jobgrupper som fx sundhedspersonale, offentligt ansatte og lederne. Der blev søgt efter studier, som blev offentliggjort mellem 2010 og 2022.

Yderligere oplysninger