Spring over hovedmenu

Et godt arbejdsliv i ældreplejen - guide til analyse og løbende diskussion af arbejdsmiljøet i ældreplejen

Her finder du en guide og fem kortfilm, som kan bruges til analyse og løbende diskussion af arbejdsmiljøet i ældreplejen for medarbejdere med direkte borgerkontakt.

Har I brug for en analyse af arbejdsmiljøet?

Er du og dine kolleger i direkte kontakt med ældre borgere og deres pårørende? Oplever I, at forhindringer og forstyrrelser i arbejdet kan gøre det svært at levere kerneopgaven? Har I tid nok til samvær og positive aktiviteter med de ældre? Hvordan kan I håndtere negative følelser hos de ældre og deres pårørende? Denne guide og fem kortfilm hjælper jer med at besvare og drøfte disse spørgsmål.

Guide og fem kortfilm kan hjælpe

Guiden er et arbejdsredskab, som I kan bruge til at observere arbejdsmiljøet for medarbejdere med direkte borgerkontakt. Den kan dermed skabe grundlag for løbende diskussioner om, hvordan I kan skabe et godt arbejdsmiljø til gavn for både beboere og medarbejdere. Værktøjet består af en af guide og fem kortfilm.

Download guiden her

Se fem kortfilm her

Materialet udgør tilsammen et arbejdsredskab, som I kan bruge til systematisk at observere arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads blandt medarbejdere med direkte borgerkontakt.

Kort om materialet

Guide og kortfilm kan hjælpe medarbejdere i ældreplejen med direkte borgerkontakt til at analysere og diskutere de forskellige positive og negative faktorer i arbejdsmiljøet. 

Guide og film er udviklet som en del af et forskningsprojekt. Guiden og de fem kortfilm er udviklet som en del af forskningsprojektet ’Psykisk Helbred og Velbefindende i Omsorgsarbejdet (PIO)' ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Det bygger på de observationsmetoder, som forskerne bag projektet har afprøvet på ti plejehjem, og på de erfaringer, de drog undervejs.

Lav din egen analyse af arbejdsmiljøet

Når du observerer arbejdet i ældreplejen systematisk, er det muligt at finde frem til netop de faktorer i arbejdet, der gør arbejdet vanskeligt eller som skaber arbejdsglæde. Det er faktorer, som er en del af hverdagen og derfor kan være svære at få øje på i en travl arbejdsdag. 

Gør barrierer og følelsesmæssige krav synlige i arbejdet

Formålet med guiden er at synliggøre og beskrive

  • barrierer i form af forhindringer og forstyrrelser fra kolleger, fx afbrydelser ved medicinhåndtering eller unødig ventetid på kollega, som skal hjælpe med liften. Begge dele kan skabe tidspres og give anledning til fejl eller ulykker.
  • positive følelsesmæssige arbejdskrav, dvs. at have tid til samvær og socialisering med de ældre, og negative følelsesmæssige arbejdskrav, som kan være at skulle tage sig af de ældres sorg eller vrede eller klager fra de pårørende.

Med en sådan undersøgelse og synliggørelse af arbejdet kan I få sat gang i en løbende diskussion af arbejdsmiljøet.