Spring over hovedmenu
Kan man blive sundere, mere glad og mindre syg ved at flytte mere af arbejdet udenfor?

Kan et øget brug af uderummet skabe bedre arbejdsmiljø?

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 18-05-2022

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er i samarbejde med Outdoor Institute og Silkeborg Kommune ved at undersøge muligheder og barriere for at flytte mere af arbejdet for social- og sundhedsassistenter og –hjælpere samt pædagoger udenfor.

Social- og sundhedsansatte og pædagogisk personale er blandt de jobgrupper, hvor flest medarbejdere oplever smerter i kroppen flere gange ugentligt. Derudover rapporterer disse jobgrupper om store følelsesmæssige krav i arbejdet og arbejdsrelateret stress, som kan øge risikoen for langtidssygefravær.

Skaber det et bedre arbejdsmiljø, hvis mere af arbejdet rykkes udenfor?

Det er Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i samarbejde med Outdoor Institute, Silkeborg Kommune og Sundhedslandskab i fuld gang med at undersøge i forskningsprojektet ”Udeliv i Kerneopgaven”. Projektet skal kortlægge muligheder og barrierer for mere brug af uderum på plejecentre og i børnehaver.

- Hvis dele af arbejdet i højere grad rykkes udenfor, kan vi potentielt forbedre den fysiske og mentale sundhed for medarbejderne. For at klarlægge, om øget brug af uderum i forbindelse med kerneopgaven er en mulighed for social- og sundhedsansatte og pædagogisk personale, er der behov for en struktureret kortlægning af muligheder og barrierer. Det kan danne grundlag for fremtidige indsatser, siger Mikkel Brandt, der er forsker på NFA.

Opbakning fra både kommune og ansatte

Også borgmesteren i Silkeborg Kommune ser frem til resultaterne fra projektet:

- Det her er i tråd med vores billede af os selv som Danmarks Outdoor Hovedstad. Vi er super spændte på at følge forskningsprojektet og de muligheder og perspektiver, der vil følge med, siger Helle Gade, borgmester i Silkeborg.

I alt tre plejecentre og fire børnehaver i Silkeborg Kommune indgår i forskningsprojektet, hvor NFA vil hente empiri samt efterfølgende kortlægge, hvordan plejecentre og børnehaver kan bruge uderummet mere som en del af kerneopgaven, så det tilfører værdi til både ansatte, beboere og børn.

- Vores empiri viser, at medarbejdere og ledere på både plejehjem og i børnehaver har mange idéer til, hvordan arbejdsopgaver i højere grad kan rykkes ud - så der er et potentiale til stede ude på arbejdspladsen, siger forsker Mikkel Brandt.

Hvorfor bør vi rykke udendørs?

Inden for forskningen har der de seneste år været fokus på betydningen af virksomheders uderum for medarbejdernes sundhed og trivsel.

- Tidligere forskning peger på, at øget brug af uderummet i det daglige arbejde kan være med til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, og dermed er der potentiale for at nedbringe sygefraværet hos den enkelte medarbejder, siger Mikkel Brandt fra NFA.

Også i forbindelse med Covid-19 pandemien er der opstået et øget fokus på udeaktiviteter med henblik på at reducere smitterisiko og efterfølgende sygefravær. Meget tyder nemlig på, at øget brug af uderummet har en gavnlig effekt på sundheden – både fysisk og mentalt.

Institutioner som projektet samarbejder med:

Plejecentre:

  • Funder Ådalen
  • Lysbro Plejecenter
  • Fuglemosen.

Børnehaver:

  • Troldhøj
  • Levring Børnehus
  • Virklund Børnehus
  • Langdalshøjen
  • Kragelund Børnehave.

Yderligere oplysninger

Læs også