Spring over hovedmenu

Kvinder og mænd reagerer forskelligt på mobning

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Af: Annemette Grant Larsen - 11-08-2017

Kvinder, der bliver mobbet på arbejdet, har et dobbelt så højt langtidssygefravær som andre kvinder. Mænd forlader derimod i højere grad arbejdsmarkedet for en stund. Det tyder ny forskning på.

Mobning på arbejdspladsen fordobler kvinders langtidssygefravær og ser ud til at føre til øget brug af antidepressiver. Det viser ny forskning, der samtidig tyder på, at mænd, der oplever mobning, ikke har mere langtidssygefravær end andre mænd. 

Undersøgelsen peger til gengæld på, at mændene har dobbelt så stor sandsynlighed for at forlade arbejdsmarkedet i en periode. Tre procent af mændene forlader jobbet, når de bliver mobbet.  Undersøgelsen viser ikke noget om, hvorvidt mændene bliver fyret, eller om de selv vælger at kvitte jobbet.    

- Vi ved ikke, hvorfor mænd og kvinder reagerer forskelligt på mobning, men undersøgelsen kunne tyde på, at mændene i mindre grad finder sig i det, mens kvinderne beholder jobbet og ser, om de kan få det til at fungere, siger professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet og ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Åse Marie Hansen. Hun er en af forskerne bag undersøgelsen. 

Samme fravær inden mobning

Forskerne har fulgt sygefraværet fem år, før mobningen fandt sted, og fem år efter. For kvinderne er sygefraværet dobbelt så højt i to år, efter de blev mobbet, og stadig højere tre år efter, når man sammenligner med kvinder, der ikke har været udsat for mobning. Herefter mindskes forskellen til at være helt væk efter fem år.

Tallene viser også, at de mobbede ikke har mere sygefravær end ikke-mobbede, før mobningen starter. Og det er interessant, mener Åse Marie Hansen.

Hun bliver nemlig ofte spurgt, om dem, der bliver udsat for mobning, har en anden personlighed, og er mere sårbare og syge, allerede inden de bliver mobbet. 

-Det er først efter mobningen, at sygefraværet stiger for de kvinder, som er blevet mobbet. Der er ingen tegn på, at de skulle være mere sårbare, før de bliver udsat for mobning, siger Åse Marie Hansen.

Lidt flere kvinder bliver mobbet

Undersøgelsen viser også, at lidt flere kvinder end mænd oplever, at de bliver mobbet på arbejdet. Syv procent angiver, at de er udsat for mobning. Heraf er 57 procent kvinder og 43 procent mænd. I alt 3.358 ansatte fra både offentlige og private arbejdspladser har deltaget.

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Aarhus BBS ved Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen er baseret på registerdata fra Lægemiddelregistret, register over sygedagpenge og sociale ydelser i Danmark, og en stor spørgeskemaunderundersøgelse om mobning på arbejdspladsen fra 2006 som blandt andet Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Institut for Psykologi på Københavns Universitet og Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet står bag.

Læs den videnskabelige artikel

Eriksen TLM, Høgh A, Hansen ÅM.  Long-term consequences of workplace bullying on sickness absence. Labour Economics, 2016. DOI: 10.1016/j.labeco.2016.06.008 

Yderligere oplysninger

Professor Åse Marie Hansen, Københavns Universitet, affilieret Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.