Spring over hovedmenu

NFA bidrager til vigtig WHO-rapport om brandmænds risiko for kræft

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 12-09-2022

Verdenssundhedsorganisationen WHO slår fast, at brandslukning nu klassificeres som kræftfremkaldende for mennesker.

WHO klassificerer nu brandslukning som kræftfremkaldende for mennesker.

Det fremgår af den nye liste over kræftfremkaldende stoffer, som er blevet offentliggjort af WHO's kræftforskningsinstitut, International Agency for Research on Cancer (IARC).

Med i IACR-ekspertgruppen sidder Maria Helena Andersen, der til daglig er forsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Hun har i næsten et år været med til at gennemgå al den videnskabelige evidens, der er om brandmænd og kræft.

- Det har været vildt spændende at arbejde sammen med forskere fra hele verden og stifte bekendtskab med IARC’s maskinrum. De har nogle ret omfattende processer, som jeg lige skulle lære at forstå, siger Maria Helena Andersen.

Mere end 2.000 videnskabelige artikler blev screenet

I alt 25 forskere fra hele verden sad med i den ekspertgruppe, som Maria Helena Andersen var med i. De har nærlæst mere end 2.000 videnskabelige artikler og efterfølgende analyseret og diskuteret indholdet på tværs af gruppen. Herefter har forskerne samlet al viden i forskellige afsnit, som efterfølgende er blevet fagfælle-bedømt ad to omgange.

- For mig personligt har det været en periode med meget lange og intense arbejdsdage, rigtig meget snak, diskussion og ikke mindst vidensdeling.

Billede IARC ekspertgruppe

- Jeg er stolt af at have været med til at bidrage med min viden. Som forsker er det en stor videnskabelig anerkendelse at indgå i en IARC ekspertgruppe. Det har fagligt været meget givtigt, ikke mindst fordi jeg tidligere har beskæftiget mig meget med brandslukningsarbejder i Danmark, siger forsker Maria Helena Andersen.

Høj påvirkning af sod- og røgpartikler

Ud over Maria Helena Andersens deltagelse i ekspertgruppen har WHO inddraget videnskabelige artikler fra NFA i deres videns grundlag for den nye klassificering.

De videnskabelige artikler er lavet på baggrund af Biobrand-projektet, som også professor på NFA Ulla Vogel og seniorforsker Anne Thoustrup Saber deltog i.

- I Biobrand-projektet har vi undersøgt, hvordan og i hvilken grad brandmænd og værnepligtige under røgdykkeruddannelsen udsættes for sod og røgpartikler, når de slukker brande. Målingerne viste, at brandfolkenes personlige værnemidler beskyttede effektivt mod inhalation af partikler under brandslukning. Men vi kunne også se, at brandfolk har en højere sod-påvirkning på huden end buschauffører og postbude, siger Ulla Vogel.

Projektet har lavet målinger på værnepligtige brandmænd under uddannelse, hvor forskerne fandt stærke sammenhænge mellem mængden af sod på huden, sod-forbindelser i urin og DNA-skader i blod-celler. Biobrand projektet tyder derfor på, at der er et forebyggelsespotentiale ved at forebygge sodpåvirkning i arbejdet.

Forskning på vej: Kan det forebygges?

Lige nu er forskere fra NFA i fuld gang med Biobrand-2. Et opfølgende projekt, hvor man netop undersøger mulighederne for at forebygge optagelsen af sod-partikler i brandmænd.

- Helt konkret er vi ved at undersøge, om og hvor meget det kan mindske sod-eksponeringen og afprøver forskellige tiltag, siger professor Ulla Vogel.

Biobrand-2 projektet bliver afsluttet i løbet af 2024. Derudover har forskerteamet netop fået bevilliget penge til Biobrand-3 projektet, som skal undersøge markører for påvirkning af fertilitet, hjertekarsystem og kræftrisiko for forskellige typer brandslukning.

Læs mere om emnet

IARC-rapporten

Videnskabelig artikel om den nye klassificering

Yderligere oplysninger

Læs også